หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างระยอง อัทเดท
หางานระยอง | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
พนักงานฝ่ายผลิต
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
อายุ 18-35 ปี เพศ ชาย 1 คน เพศหญิง 6 คน
ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับทั้งหมดของห้องผลิตและบริษัทอย่างเคร่งครัด
มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ปฏิบัติตามระเบียบการทำงานและมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดี
ใช้เครื่องหัวแร้งบัดกรีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท อี-โฟน เรนโบว์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 มกราคม 2566
Production Control Logistic Sr.Staff
อายุ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
มีความรู้ในด้านระบบลอจิสติกส์
พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
มีประสบการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ 3-5 ปี
มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF16949
มีใบรับรองการขับโฟล์คลิฟท์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
Engineer Maintenance (Graduated Electrical Engineer)
Male only
Age 28-35 Years
Bachelor degree in Electrical Engineer only
Experience for automotive part
Experience 3 years for maintenance machine, control CNC machine
Good command of English and computer program
Knowledge IATF 16949
บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
Production Control Planning Staff
เพศชาย - หญิง อายุ 25 -30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
มีประสบการทำงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ 1-3 ปี
มีความรู้และเข้าใจในด้านระบบงาน Planning
พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , โปรแกรมสำเร็จรูประบบคลังสินค้า , Internet ฯลฯ
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีภาวะความเป็นผู้นำ
บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
IQC (Incoming Quality Control)
High School or above
Above 1-3 years Relevant Working Experiences;
Willing to Work Hard;
บริษัท ท็อป ลิงค์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
Quality technology -New models quality management
experience in customer complaint problem handling.
experience in ppt , excel report.
experience problem solving , investigate report, able to use QC tool (8D report, fishbone diagram, tree diagram , spc, patero analysis)
if can speak chinese, it will be good.
able to work with chinese syle , fast response and must have accountability for job assignment
Logical thinking.
Great Wall Motor Manufacturing (Thailand) Company Limited
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
R&D Engineer
เพศชาย อายุ 25-35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,ไฟฟ้า,อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้าน R&D Engineer 1-2 ปีขึ้นไป
มีประการณ์การใช้โปรมแกรมเขียนแบบ AutoCad,Solid work
บริษัท โคซาน อินดัสทรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (เพศชาย)
เพศชาย อายุ 25-30 ปี
มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า 1 ปี ขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
ริษัท พานาเซีย คิทเช่น แอนด์ บาธ โพรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 มีนาคม 2565
Sales Admin Staff
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการด้านการตลาดการส่งเสริมการขาย การดูแลผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
มีความสามารถในการวางแผนเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้ดี
ส่งเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
APM AUTO COMPONENT (THAILAND) LTD.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2565
วิศวกรเครื่องกล
เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถออกแบบเครื่องกลได้
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
บริษัท ฟีโบ้ คอร์ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 กุมภาพันธ์ 2565
พนักงานธุรการ
ระบุด้วยว่าต้องการทำที่ระยองหรือนอกเมืองเชียงใหม่
โรงแรมระยองล้านนา
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 มิถุนายน 2566
ผู้จัดการบัญชีบริหาร
สามารถเป็นผู้ทำบัญชี ปิดงบการเงินได้
มี CPD หรือยินดีต่อชั่วโมงตามเกณฑ์ได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีประสบการณ์บริหารบุคลากร
มีประสบการณ์ปิดงบการเงินหลายบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทัศนคติที่ดี
บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 พฤศจิกายน 2566
ผู้ช่วยส่วนงานเครื่องกล
วุฒิ ปวช-ปวส ช่างก่อสร้าง โยธา
บริษัท ซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 มิถุนายน 2567