ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด     Production Control Logistic Sr.Staff Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง Production Control Logistic Sr.Staff - บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 โดยมีบริษัทแม่อยู่ที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่นและมีบริษัทสาขาในหลายประเทศทั่วโลก ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบท่อไอเสีย งานปั๊มชิ้นส่วนยานยนต์ งานแม่พิมพ์ ฯลฯ โดยมีลูกค้าหลักคือค่าย Mazda สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( ตั้งแต่พ้นทดลองงาน )

 • เบี้ยขยันรายเดือน / รายปี

 • ค่าอาหาร

 • ค่ากะ

 • ค่าเช่าบ้าน

 • ค่าตำแหน่ง

 • โบนัส

 • ยูนิฟอร์ม

 • ประกันสุขภาพกลุ่ม วงเงิน 110,000 บาท และอุบัติเหตุรายบุคคล

 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

 • ท่องเที่ยวประจำปี,งานเลี้ยงปีใหม่ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

 • เงินช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น แต่งงาน / ฌาปนกิจศพพนักงานและครอบครัว / รางวัลอายุงาน /เดินทางต่างประเทศ เป็นต้น

 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์

 • ไลน์การผลิตติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมด

 • รถรับ-ส่ง( รถตู้ปรับอากาศ )

 
Production Control Logistic Sr.Staff
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
1.1 ควบคุมการรับ-เบิกจ่าย- จัดส่ง วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้ได้ตามเป้าหมายและตรงเวลา 100%
1.2 ควบคุมคลังสินค้าให้สอดคล้องกับระบบFIFO
1.3 ควบคุมการนำเข้า-ส่งออก ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
1.4 ตอบสนองข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของลูกค้า
2.1 รับนโยบายบริหารงานบริษัทฯ แผนงานแผนกหรือเป้าหมายแผนกในการดำเนินธุรกิจไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
2.2 รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเรื่องการจัดส่ง
2.3 ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานในแผนกให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
2.4 ควบคุมและดำเนินการจัดส่งชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์
2.5 ควบคุมการรับและเบิกจ่ายชิ้นส่วนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
2.6 รายงานสถานะคงคลังของวัตถุดิบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริหารรับทราบ
2.7 สนับสนุนงานและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ลูกค้าร้องขอ
2.8 สนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริษัท เช่น ระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
2.9 ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท
2.10 งานด้านควบคุมคลังสินค้า
2.10.1 ควบคุมคลังสินค้าภายนอก
2.10.2 ควบคุมเอกสาร เบิก-จ่าย คลังสินค้าภายนอก
2.10.3 ตรวจสอบเอกสารวางบิลและจัดทำรายงานสรุปกาเคลื่อนไหวของคลังสินค้า
2.11 งานด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้า
2.11.1 ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าภายใต้เงื่อนไขกรมศุลกากร
2.11.2 ควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมาย
2.11.3 ติดต่อประสานงานกับ Shipping และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การนำเข้าและส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนด
2.12 ทำการควบคุมและตรวจสอบการจัดเตรียมชิ้นงานและทำการแพ็คชิ้นงานเพื่อส่งขายในประเทศและต่างประเทศ
2.13 ทำการควบคุมและตรวจสอบการจัดส่งสินค้าเพื่อส่งขายในประเทศและต่างประเทศ
2.14 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ผลิต / ตัวแทนจำหน่าย
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อ/สโตร์/คลังสินค้า/Logistics งานจัดซื้อ/สโตร์/คลังสินค้า/Logistics
จังหวัด : ระยอง
เขต : ต่างจังหวัด
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
อายุ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
มีความรู้ในด้านระบบลอจิสติกส์
พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
มีประสบการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ 3-5 ปี
มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF16949
มีใบรับรองการขับโฟล์คลิฟท์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)สวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
300/125 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
จังหวัด ระยอง   21140

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 038-959-353-5
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
จำนวน : 1 ตำแหน่ง