ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด     Production Control Planning Staff Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง Production Control Planning Staff - บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 โดยมีบริษัทแม่อยู่ที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่นและมีบริษัทสาขาในหลายประเทศทั่วโลก ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบท่อไอเสีย งานปั๊มชิ้นส่วนยานยนต์ งานแม่พิมพ์ ฯลฯ โดยมีลูกค้าหลักคือค่าย Mazdaสวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( ตั้งแต่พ้นทดลองงาน )

 • เบี้ยขยันรายเดือน / รายปี

 • ค่าอาหาร

 • ค่ากะ

 • ค่าเช่าบ้าน

 • ค่าตำแหน่ง

 • โบนัส

 • ยูนิฟอร์ม

 • ประกันสุขภาพกลุ่ม วงเงิน 110,000 บาท และอุบัติเหตุรายบุคคล

 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

 • ท่องเที่ยวประจำปี,งานเลี้ยงปีใหม่ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

 • เงินช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น แต่งงาน / ฌาปนกิจศพพนักงานและครอบครัว / รางวัลอายุงาน /เดินทางต่างประเทศ เป็นต้น

 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์

 • ไลน์การผลิตติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมด

 • รถรับ-ส่ง( รถตู้ปรับอากาศ )

 
Production Control Planning Staff
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
- วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน
1.ควบคุมการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
2.ควบคุมการคำนวนปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผน

- หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดของงาน
1.รับนโยบายบริหารงานบริษัท แผนงานแผนก หรือเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจไปปฎิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
2.มีหน้าที่ควบคุมเป้าหมาย การส่งมอบ ให้สอดคล้องกับลูกค้า พร้อมทั้งปฎิบัติการเชิงแก้ไข และป้องกัน กรณีเป้าหมายไม่บรรลุ
3.รับ Forecast Order,Confirmed Order จากลูกค้า
4.วางแผนการผลิตปราะจำวัน สั่งผลิต และติดตามความคืบหน้าของการผลิต
5.วางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิต บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่จำเป็นเพื่อรองรับคำสั่งของลูกค้า
6.ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบและควบคุมการส่งวัตถุดิบจากลูกค้าเพื่อรองรับการผลิต
7.ควบคุมและจัดเก็บมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ของผู้ส่งมอบ
8.ตรวจสอบและติดตามการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชา
9.สนับสนุนงาน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ลูกค้าร้องขอ
10.สนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริษัท เช่น ระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
11.ดูแลและรักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน
12.ปฎิบัตตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
13.ปฎิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ผลิต / ตัวแทนจำหน่าย
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ งานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
จังหวัด : ระยอง
เขต : ต่างจังหวัด
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
เพศชาย - หญิง อายุ 25 -30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
มีประสบการทำงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ 1-3 ปี
มีความรู้และเข้าใจในด้านระบบงาน Planning
พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , โปรแกรมสำเร็จรูประบบคลังสินค้า , Internet ฯลฯ
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีภาวะความเป็นผู้นำสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
300/125 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
จังหวัด ระยอง   21140

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 038-959-353-5
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
จำนวน : 1 ตำแหน่ง