หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6425 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. หัวหน้าแผนกบุคคล
2. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคล
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา มนุยศาสตร์ (ปรัชญาและศาสนา)
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 48 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ:เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร
2. บริการลูกคัา:เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
3 . การคมนาคมขนส่ง:เจ้าหน้าฝ่ายขนส่ง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขา การจัดการโลจิสติกส์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2. ลูกค้าสัมพันธ์
3 . ครูสอนคอมฯ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ระยอง
อายุ 38 ปี
เพศ  หญิง
1. sale engineer
2. งานซ่อมแซ่ม เทคนิค
3 . site engineer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สาขา วิศวกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. จัดซื้อ
3 . คลังสโตร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ปราจีนบุรี (นิคมอุตสาหกรรม 304)
อายุ 36 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบริษัท
2. พนักงาน IT
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ลำลูกกา , รามอินทรา , สายไหม , หลักสี่
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. Packaging development
2. Packaging engineer
3 . R&D packaging
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีการบรรจุ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. พนักงานร้านอาหาร
3 . พริตตี้
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน สุวรรณารามวิทยาคม
สาขา คณิต-อังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ ระแวกนนทบุรี
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3 . เสมียน
 
การศึกษาสูงสุด ม.ปลาย
สถาบัน กศน.อำเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรสาคร
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. GA Admin staff
2. ธุรการ
3 . QC/เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน?วิทยาเขต?สุรินทร์??สุรินทร์?
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดพระนครศรี?อยุธยา
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. บุคคล
3 . จัดซื้อ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ หัวหิน,ปราณบุรี
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ฝ่ายผลิต
2. เซลอินเตอร์เน็ตบ้าน
3 . เย็บผ้า
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน กศน.ลพบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
2. Safety Officer
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ?ว?ไลย?อลงกรณ์? ในพระ?บรม?ราชูปถัมภ์?
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับรถ6ล้อ
2. ส่งเอกสาร
3 . ส่งของ
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน ร.ร.วัดจินดาราม
สาขา จัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ตามตกลง
อายุ 37 ปี
เพศ  ชาย
1. ฝ่ายขาย
2. บริการลูกค้า
3 . การตลาด
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 37 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ/จัดซื้อ
2. การตลาด
3 . ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
อายุ 36 ปี
เพศ  หญิง
1. IT Support
2. System Engineer
3 . IT Admin
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. บุคคล
2. ธุรการ
3 . บุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน เกตรศาสตร์
สาขา คณิต
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 45 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2. ฝ่ายบุคคล
3 . เลขานุการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ร่มเกล้า ลาดกระบัง
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ แถวมีนบุรี คลองสามวา รามอินทรา บึ่งกุ่ม บางเขน เกษตรนวมินทร์
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้งาน บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) คน