หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6414 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. ขับรถ
2. ส่งของ
3 . ขับรถ
 
การศึกษาสูงสุด ป.6
สถาบัน วัดไผ่ตัน
สาขา ไม่มี
ประสงค์ทำงานที่ ก.ท.ม
อายุ 31 ปี
เพศ  ชาย
1. งานที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์
2. งานเขียนข่าว บทความ
3 . งานแปลจาก อังกฤษเป็นไทย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา วารสารศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ แนวรถไฟฟ้า BTS
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ทำงานกะดึก
2. เจ้าหน้าทำงานหลังเลิกงาน
3 . ทำงานหลังเลิกงาน
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา บริหารธุรการ
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 43 ปี
เพศ  หญิง
1. สัตวบาลฟาร์ม
2. สัตวบาลฟาร์ม
3 . สัตวบาลฟาร์ม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ กทม-ปริมลฑล
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขายประจำ
2. พนักงานขายหน่วยแทน
3 . พนักงานขาย part time
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา ปีที่ 6
สถาบัน การศึกษานอกระบบ บ้านแพ้ว
สาขา คณิตศาสตร์-อังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. Quality Assurance
2. Quality Control
3 . Environmental officer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ครูคณิตศาสตร์
2. ครูคณิตศาสตร์
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม.
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. HR
2. ธุรการ
3 . บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การจัดการธุรกิจบริการ
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงาน
2. พนักงาน
3 . พนักงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัย?เทคโนโลยี?พณิช?ยการสยาม ในพระ?อุปถัมภ์?ฯ
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ?มหานคร?
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานธุรการ
2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
3 . พนักงานจัดซื้อ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ จ.นครศรีธรรมราช
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 38 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขาย
2. พนักงานขาย
3 . พนักงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สยาม
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. หน.คลังสินค้า
2. logistics
3 . cs
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. เทเลย์ เซลล์
2. เทเลย์ เซลล์
3 . เทเลย์เซลล์
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
สาขา สายวิทย์ คณิต
ประสงค์ทำงานที่ บางแค
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. นักสิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดีโอ/รายการทีวี
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตรายการทีวี
3 . กราฟฟิค
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา สื่อดิจิทัล
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานประจำ
2. พนักงานขาย
3 . ดูแล จัดสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สาขา การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. อะไรก็ได้
2. อะไรก็ได้
3 . อะไรก็ได้
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาลัย?สุโขทัย?ธรรมาธิราช?
สาขา สารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ บางนา, พระโขนง, ศรีนครินทร์,
อายุ 37 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Assistant)
2. งานบัญชีการเงิน
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ช่ายแพทย์/ผู้ช่วยการเภสัช
2. พนักงานทรีทเม้น
3 . ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด/ผู้ช่วยเอ็กซเร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัชร้อยเอ็ด
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 มีนาคม 2562

ผู้ใช้งาน 52943 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128261 คน