หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6419 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2. พนักงานประจำฝ่ายบุคคล
3 . พนักงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. Sale Representative
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เขตนนทบุรี
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานทรัพยากรบุคคล
2. พนักงานบริการลูกค้า
3 . พนักงานฝึกอบรม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา การจัดการนวันกรรมสังคม
ประสงค์ทำงานที่ โรจนะ อยุธยา
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. Project Management Office Director
2. Project Management Office Director
3 . Project Management Office Director
 
การศึกษาสูงสุด Master of Science - Information Technology
สถาบัน Assumption University
สาขา Information Technology
ประสงค์ทำงานที่ AFS นนทบุรี
อายุ 46 ปี
เพศ  ชาย
1. ควบคุมคุณภาพการผลิต
2. จัดซื้อ
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดปทุมธานี
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. งานOrganizer
2. งานประสานงาน
3 . 0
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. งานบุคคล
2. งานธุรการ
3 . งานจัดซื้อ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี,อยุธยา
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ฝ่ายบุคคล ( Human Resources)
2. ฝ่ายธุรการ ( Administration )
3 . ฝ่ายจัดซื้อ ( Purchasing )
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ฝ่ายบุคคล ( Human Resources)
2. ฝ่ายธุรการ ( Administration )
3 . ฝ่ายจัดซื้อ ( Purchasing )
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เลขานุการ
2. ธุรการ
3 . บุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 42 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า
3 . test engineer
 
การศึกษาสูงสุด วิศวกรรมบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ มีนบุรี , สมุทรปราการ , ฉะเชิงเทรา
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 21 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขับรถผู้บริหาร
2. พนักงานขับรถส่วนกลาง
3 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า พัสดุ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
สาขา การเรือ เดินเรือ ขนส่ง
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม บางบอน พระราม 2 เอกชัย สมุทรสาคร
อายุ 52 ปี
เพศ  ชาย
1. production engineer
2. Automation engineer
3 . mechatronics engineer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สายตรวจ
2. เจ้าหน้ารักษาความสงบ
3 . บริกาด
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.อุบลราชธานี
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. sales executive
2. marketing
3 . Sales and marketing
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. Maintenance Engineer Chief
2. Maintenance Staff
3 . Maintenance Technicial
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี ระยอง
อายุ 37 ปี
เพศ  หญิง
1. event coordinator
2. event support
3 . creative
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา ศิลปศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. Event Coordinator
2. Marketing Event
3 . Public Relations
 
การศึกษาสูงสุด ปี 4
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. ด้านการประสานงาน จัดซื้อ ธุรการ
2. นำเข้า-ส่งออก / โลจิสติก
3 . งานด้านการบริการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ผู้ใช้งาน 53643 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128391 คน