JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6397
ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. Payroll
2. Recuritment
3 . Welfare
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. งานเชื่อม6G
2. เชื่อมแก๊ส
3 . เชื่อมไฟ้ฟ้า
 
การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช
สาขา เทคนิคโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. เกี่ยวกับกฏหมาย
2. นิติกร
3 . ให้คำปรึกษา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับลูกค้าภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. เจ้าหน้าที่บริการค้าลูกค้าธนาคาร
3 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขา ภาษาเพื่อการพัฒนา
ประสงค์ทำงานที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่เกษตร
2. นักวิชาการเกษตร
3 . พนังงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา พืชไร่
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. บริการลูกค้า: พนักงานประจำเคาน์เตอร์บริการ
2. บริการลูกค้า: เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
3 . บริการลูกค้า: เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวืทยาลัยหาดใหญ่
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)
ประสงค์ทำงานที่ นราธิวาส สงขลา(หาดใหญ่) ภูเก็ต
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่จัดอบรม
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 
การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. ไอที
2. บุคคล
3 . ที่ปรึกษา
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน เกษม
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 35 ปี
เพศ  ชาย
1. พยาบาลวิชาชีพประจำสนามบิน
2. พยาบาลวิชาชีพประจำสถานทูต
3 . พยาบาล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. พยาบาลวิชาชีพประจำสนามบิน
2. พยาบาลวิชาชีพประจำสถานทูต
3 . พยาบาล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. หัวหน้างาน
2. ธุรการในไลน์
3 . ฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา ภาษาไทย
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดชลบุรี
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. หัวหน้า
2. ผู้ช่วย
3 . พนังงาน
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา เทคโนโลยีอุตหการ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. Freelance Retoucher
2. Retoucher
3 . Image editing
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา นิเทศศาสตร์(โฆษณา)
ประสงค์ทำงานที่ บ้าน
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. กหกห
2. กด
3 . กด
 
การศึกษาสูงสุด หกด
สถาบัน หกด
สาขา ฟหก
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 80 ปี
เพศ  ชาย
1. นักวิทยาศาสตร์
2. ตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพ
3 . พนักงานฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. เว็บดีไซด์
2. งานเว็บไซต์
3 . งานธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขาย การตลาด
2. พนักงานกราฟฟิกดีไชต์
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้และกรุงเทพปริมณฑล
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงาน
2. พนักงาน
3 . พนักงาน
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน กศน.
สาขา คอมพิวร์เตอร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.อุดรธานี
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. -
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด -
สถาบัน -
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 51 ปี
เพศ  ชาย
1. พี่เลี้ยงเด็กแรก-4ขวบ
2. แม่บ้าน
3 . ดูแลบ้าน
 
การศึกษาสูงสุด ป.6
สถาบัน วัดคลองภูมิ
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 39 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51685 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127927 คน