หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6425 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. โปรแกรมเมอร์
3 . Sales Engineering
 
การศึกษาสูงสุด วิศวกรรมบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่คุ้มกันทรัพย์สิน
2. ขับรถ
3 . บอร์ดี้การ์ด
 
การศึกษาสูงสุด ปตรี
สถาบัน ม.รามฯ
สาขา บริหารรัฐกิจ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 50 ปี
เพศ  ชาย
1. นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการ
2. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 . QC, QA, R&D
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
2. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันรัชภาคย์
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เขตพญาไท ลาดกระบัง บางนา สวนหลวง
อายุ 31 ปี
เพศ  ชาย
1. วิศวกรโยธา
2. วิศวกรโครงการ
3 . วิศวกร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา วิศวกรรมโยธา
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. หัวหน้าบุคคล
2. ฝ่ายบุคคล
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ธุรกิจ
สาขา ทรัพยากร
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานธุรการบัญชี
3 . พนักงานฝ่ายบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 38 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างไฟฟ้า wiring
2. ช่างเทคนิค
3 . ช่างซ่อมบำรุง
 
การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน รร.เทคโนโลยี ปทุมธานี
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง
อายุ 51 ปี
เพศ  ชาย
1. สินเชื่อ
2. ขับรถส่งพัสดุ
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. Quality Management Supervisor/Manager
2. Food Safety Supervisor/Manager
3 . Quality Assurance Supervisor/Manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา การจัดการธุรกิจอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ หรือ ปริมณฑล
อายุ 41 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าวางแผนขนส่งและคลังสินค้า
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และงานเอกสาร
3 . เจ้าหน้าที่เอกสาร IMPORT EXPORT
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา LOGISTICS MANAGEMENT
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑบล
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. นักเคมี
2. นักวิทยาศาสตร์
3 . ตรวจสอบคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เคมี-ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. R&D
2. นักวิจัย
3 . ผู่ช่วยนักวิจัย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. Chief foreman
2. Foreman
3 . Foreman
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต อุเทนถวาย
สาขา โยธาก่อสร้าง เอกการทาง
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหนก็ได้
อายุ 46 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่าง
2. คลังสินค้า
3 . ขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคนิคสุรินทร์
สาขา เทคนิคยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ ในสุรินทร์
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขาย(pc)
2. Merchandise
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยพณิชยการบางนา
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กทม.
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. จัดซื้อ
2. คลังสินค้า
3 . บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด วิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน โรงเรัยนนครพณิชยการ
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อำเภอเมือง
อายุ 50 ปี
เพศ  หญิง
1. พยาบาล Escort
2. พยาบาล Escort
3 . พยาบาล Escort
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา พยาบาล
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. ล่ามภาษาอาหรับ
2. ล่ามภาษาอินโดนีเซีย
3 . digital marketing for hospital and cosmetic surgery
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน Al AZHAR UNIVERSITY OF EGYPT
สาขา Theology
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 42 ปี
เพศ  ชาย
1. Executive Secretary
2. Personal Assistant
3 . Adminstrative
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา อังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 41 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

บริหารทรัพยากรมนุษย์

-

สังคมออนไลน์

 

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
02-279-0-466 | 08-8881-6100
ฝ่ายขาย : sale@jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.