JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6405 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. เลขานุการ
2. ประสานงานต่างประเทศ
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สำนักงานใหญ่
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. Planning Production control
2. Purchase
3 . QA
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรม
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. โฟร์แมน
2. ่ช่างสำรวจ
3 . งานช่างก่อสร้าง
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. ขับรถส่งสินค้า
2. เด็กติดรถส่งของ
3 . ขับรถวางบิลรับเช็ค
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน โรงเรียนบัวลายวิทยา
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ บางนา แบริ่ง สำโรง ลาซาล อ่อนนุช อุดมสุข บางจาก. พระขโนง ศรีนครินทร์
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. กราฟิกดีไซน์
2. ช่างภาพ
3 . ออกแบบเว็บเพจ
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน การศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี
อายุ 41 ปี
เพศ  ชาย
1. งานบริการ
2. งานประสานงาน
3 . แลกเปลี่ยนเงินตรา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา ธุรกิจการบิน
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานส่งเอกสาร วางบิล เก็บเช็ค
2. แมสเซ็นเจอร์
3 . พนักงานขับรถมอไซค์ส่งเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ม3
สถาบัน กศนกระทุ่มแบน
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ ตลิ่งชัน บางแค เพชรเกษม
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. ลูกจ้างประจำ
2. ลูกจ้างชั่วคราว
3 . ลูกจ้างสัญญา
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศณียบัตรวิชาชีพ
สถาบัน วิทยาลัยวิเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 20 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
2. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. หัวหน้างาน
2. พนักงานทั่วไป
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา อาหารและโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ บุรีรัมย์
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. งานราชการ,งานรัฐวิสาหกิจ
3 . งานบริการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 4 ปี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ภาครัฐและเอกชน
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. กฎหมาย
2. ธุรการ
3 . ธนาคาร
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เสริ์ฟอาหาร
2. ค้าขาย/เครื่องดื่ม
3 . ดูแลผู้สูงอายุและเด็กอ่อน
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน โรงเรียนสันกำแพง
สาขา ศลิปภาษา
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา การศึกษา
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 44 ปี
เพศ  หญิง
1. คอมพิวเตอร์
2. บริหาร
3 . เทคโนโลยี it
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ/ประสานงาน
2. ดูแลเว็ปไซต์
3 . คีย์ข้อมูล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา วารสารศาสตร์และสื่อใหม่
ประสงค์ทำงานที่ ไปรษณีย์จรเข้บัว
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
2. พนักงานต้อนรับหรือบริการ
3 . เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขา นโยบายสาธารณะ
ประสงค์ทำงานที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 . พนักงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ รังสิต
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. คีย์ข้อมูล
2. เอกสาร
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประสงค์ทำงานที่ พระประแดงและพระสมุทรเจดีย์
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. คีย์ข้อมูล
2. เอกสาร
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประสงค์ทำงานที่ พระประแดงและพระสมุทรเจดีย์
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52143 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128109 คน