JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6409 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานธุรการ
3 . พนักงานบัญชีทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ มีนบุรี หนองจอก
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างซ่อมบำรุง
3 . ช่าง
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน เทคนิคลำปาง
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 37 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
2. พนักงานบัญชีลูกหนี้
3 . พนักงานบัญชีทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กทม.
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3 . รับโทรศัพท์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บางแค,หนองแขม,เพชรเกษม,พระราม2
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ขาย
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. คีย์เอกสาร
2. ธุรการ
3 . บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน พาณิชยการเชตุพน
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ พระประแดง ปู่เจ้าสมิงพราย สำโรง
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
2. บัญชี
3 . บัญชีต้นทุน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. บัญชีทั่วไป
2. ธุรการบัญชี
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง
อายุ 21 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับรถ4ล้อ
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน รร.อมรศิลป์
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 35 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการประสานงานทั่วไป
2. ครูสอนวิชาสังคม
3 . มัคคุเทศก์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา ประวัติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. สินเชื่อ
2. พนักงานให้คำปรึกษาทางการเงิน
3 . Taller
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
สาขา บริหารธุรกิจบัญฑิต เอกการบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ตามโครงสร้างบริษัท
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. QC,QA staff
2. Lab Technician
3 . R&D staff
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน UbonRatchathani University
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ Laboratory
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
2. วิศวกรสุขาภิบาล
3 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ขาย
3 . ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อยุธยา
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานการเงิน
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี การบัญชี (ต่อเนื่อง)
สถาบัน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 42 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการประสานงาน
2. ธุรการประสานงาน
3 . ธุรการประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ บางนา
อายุ 20 ปี
เพศ  หญิง
1. สโตร์
2. งานอื่นๆ
3 . ตามความเหมาะสม
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน เทคนิคพระรามหก
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 42 ปี
เพศ  ชาย
1. นิคมเวลโกร
2. นิคมเคหะบางพลี
3 . นิคมอมตะ
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน รร.สวายวิทยาคาร
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอมตะ
อายุ 20 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานบัญชี
2. ธุรการ
3 . Admin
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ เพชรเกษม
อายุ 21 ปี
เพศ  หญิง
1. sale
2. sale admin
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สวนดุสิต
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 กันยายน 2561

ผู้ใช้งาน 52405 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128172 คน