หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6412 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. Cnc
2. Cam
3 . Cad
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน บริการธุระกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก
สาขา อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 38 ปี
เพศ  ชาย
1. Executive Chef
2. Executive Sous Chef
3 . Senior Sous Chef
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
สาขา โยธา
ประสงค์ทำงานที่ Thailand
อายุ 46 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างกลึง
2. ช่างมิลลิ่ง
3 . ช่างซ่อมบำรุง
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
สาขา ช่างกลโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางกะปิหรือพื้นที่ใกล้เคียง
อายุ 42 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
2. เลขานุการ
3 . ประสานงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและสมุทรปราการ
อายุ 43 ปี
เพศ  หญิง
1. กายภาพบำบัด
2. กายภาพบำบัด
3 . กายภาพบำบัด
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขา กายภาพบำบัด
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. โอเปอร์เรเตอร์
2. ธุรการ
3 . ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฏธนบุรี
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สาทร
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างรับเหมาติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว,ชุดครัว,น็อคดาว
2. ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
3 . ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน กศน.อ.ชุมแสง
สาขา วิชาการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ปริมณฑลหรือต่างจังหวัดก็ได้หมด
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. บัญชี
2. ธุรการ
3 . Hr
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ Kathu Phuket
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. ครูผู้สอน,ผู้ช่วยครู
2. พนักงานธุรการ
3 . พี่เลี้ยง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขา ฟิสิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. sales executive
2. sales
3 . พนักงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการโรงงาน
2. ผู้จัดการฝ่ายผลิต
3 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ สระบุรี
อายุ 48 ปี
เพศ  ชาย
1. วิทยากรฝึกอบรม
2. นักจิตวิทยา
3 . นักฝึกอบรม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน เกษตรศาสตร์
สาขา จิตวิทยาชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ตามความเหมาะสม
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
2. ฝ่ายบุคคล
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ กระทุ่มแบน
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
2. ฝ่ายบุคคล
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. งานบริหารจัดการ
2. วางระบบงานในสำนักงาน
3 . พัฒนาองค์กร
 
การศึกษาสูงสุด มินิ MBA
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ และต่างจังหวัดใกล้เคียง
อายุ 55 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. ธุรการ
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน โรงเรียนเทคนิพณิชยการสัตหีบ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. นักกาภาพบำบัด
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา กายภาพบำบัด
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3 . เจ้าหน้าที่ISO
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง
อายุ 38 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
2. Logistics officer
3 . Assistance manager
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สาขา ปิโตรเคมี
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 มกราคม 2562

ผู้ใช้งาน 52734 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128242 คน