หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6419 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสินเชื่อ
2. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
3 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนและควบคุม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. เทคนิคการแพทย์
2. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
3 . ผู้จัดการคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา เทคนิคการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 39 ปี
เพศ  หญิง
1. บอดี้การ์ด
2. ขับรถ
3 . การ์ดส่วนตัว
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ประทาย
สาขา ศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. บัญชี
2. ธรุการ
3 . การเงิน
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน พาณิชยการฉะเชิงเทรา
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยพยาบาล
2. เวชรเบียน
3 . OPD
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตร
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
สาขา การพยาบาลเบื้องต้น
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. Tour Operation
2. ธุรการ ประสานงาน งานเอกสาร
3 . ตำแหน่งอื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ประสงค์ทำงานที่ รามคำแหง
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่วางแผน
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปวส สาขาบัญชี
สถาบัน พาณิชย์การมีนบุรี
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ สาขาสุวินทวงค์
อายุ 42 ปี
เพศ  หญิง
1. R&D
2. QC
3 . Lab assistance
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ชีวเคมี
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. Personal Trainer
2. ครูสอนออกกำลังกาย
3 . ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน Fit Thai
สาขา Certified Personal Trainer
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. Sales
2. Sales
3 . Sales
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ BTS line, MRT line
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ลำเรียงเงิน
2. พนักงานรักษาความปลอดภัย
3 . พนักงานโรงงาน
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน รร.เทพสถิตวิทยา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขาย
2. พนักงานขาย
3 . พนักงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์
สาขา ศิลปศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 35 ปี
เพศ  ชาย
1. ็HR MANAGER
2. PA Of MD
3 . HROD(งานทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาองค์การ)
 
การศึกษาสูงสุด ์ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
สาขา Organization Development(OD)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 43 ปี
เพศ  หญิง
1. ฝ่ายผลิต
2. Leader
3 . Ptoductionstaff
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
สาขา การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อยุธยา
อายุ 39 ปี
เพศ  หญิง
1. งาน part time
2. งานวันเสาร์ วันอาทิตย์
3 . งานพาสไทม์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สาขา การเงิน การธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. งานด้านการเงิน
2. งานด้านการลงทุน
3 . งานธุรกิจ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา การเงิน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ (ใกล้เขตปทุมวัน)
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. HR & Admin Supervisor
2. หัวหน้าบุคคลและธุรการ
3 . Assist HR Manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. Operation Manager
2. Reservation Manager
3 . Product Development
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา จิตวิทยาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ Bangkok and nearby, Nakhon Nayok
อายุ 55 ปี
เพศ  หญิง
1. หัวหน้าแผนกผลิต
2. Supervisor Production
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา บริหารรัฐกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ปราจีนบุรี
อายุ 41 ปี
เพศ  ชาย
1. คิวซี คิวเอ
2. หัวหน้างาน
3 . ทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ร.ร.ตาพระยา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ จ.สมุทรปราการ
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2562

ผู้ใช้งาน 53477 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128374 คน