หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6417 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. บุคคล
2. จัดซื้อ
3 . Admin
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ จ.นครปฐม
อายุ 46 ปี
เพศ  หญิง
1. โฟล์คลิฟท์
2. เช็คเกอร์
3 . สโตร์
 
การศึกษาสูงสุด ัมัธยม6
สถาบัน โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
สาขา ศิลป์ภาษา
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา นาฏศิลป์ไทย
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 40 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. ทั่วไป
3 . อื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สุราษฎร์ธานี
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. ผลิต
2. เสมียน
3 .
 
การศึกษาสูงสุด จบแล้ว
สถาบัน ร.ร พระครูพิทยาคม
สาขา สายตรง
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง
อายุ 20 ปี
เพศ  หญิง
1. ล่าม
2. แปลภาษา
3 . ไกด์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา ภาษาจีน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. จป.วิชาชีพ
2. จป.วิชาชีพ
3 . จป.วิชาชีพ
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริณญา
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ พื้นที่ จังหวัด ปทุมธานีและอยุธยา
อายุ 42 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงาน HR
2. WH.
3 . งานตรวจสอบ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ สุวรรณภูมิ
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. Production Manager
2. Operations Manager
3 . Logistics Manager
 
การศึกษาสูงสุด MSc
สถาบัน Wageningen University
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 53 ปี
เพศ  ชาย
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลประจำสนามบิน
3 . พยาบาลขุดเจาะน้ำมัน
 
การศึกษาสูงสุด พยาบาลศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลังวงษ์ชวลิตกุล
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. หน่วยรถเงินสด
2. เซลล์
3 . บริการ
 
การศึกษาสูงสุด มอปลาย
สถาบัน กศน.จ.ยโสธร
สาขา มัธยมศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-ต่างจังหวัด
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. Overseas business developer
2. English news reader / media
3 . Overseas public service administrator
 
การศึกษาสูงสุด Postgraduate program
สถาบัน University of Sunderland, England
สาขา Operaitonal Management
ประสงค์ทำงานที่ Nationwide Thailand / Overseas
อายุ 43 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสำนักงานทั่วไป
2. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ดีไซน์
3 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา ศิลปะภาพพิมพ์
ประสงค์ทำงานที่ จ. เชียงใหม่ หรือ จ. ลำพูน
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. Safety Manager
2. Production Manager
3 . วิศวกร ความปลอดภัย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
สาขา ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุุรี
อายุ 48 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างพิมพ์เครื่อง 1 สี MO
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน เกริก
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 61 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานคอมพิวเตอร์
2. พนักงานจัดซื้อ/ธุรการ
3 . พนักงานบริการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ปากช่อง
อายุ 36 ปี
เพศ  หญิง
1. หัวหน้าช่างฉีดพลาสติก
2. ช่างฉีดพลาสติก
3 . ช่างฉีดพลาสติก
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
สาขา วิทย์-คณิตณ์
ประสงค์ทำงานที่ ที่บริษัทที่สมัครงาน
อายุ 35 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
2. ควบคุมการผลิต
3 . QA QC
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. Supervisor
2. วิเคราะห์
3 . ดูแลลูกค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกริก
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ และ ปริมณฑล
อายุ 44 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53309 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128340 คน