หน้า :   2   >> จาก 2 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างสมุทรสาคร อัทเดท
หางานสมุทรสาคร | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
เจ้าหน้าที่ Lab / Lab Test / R&D./ QC / QA / หน.กะ QC/ หน.กะ ย้อมผ้า
เพศ ชาย / หญิง
ปวส.-ปริญญาตรี เคมีสิ่งทอ / เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ / นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ / เคมีและสีสิ่งทอ / เทคโนโลยีสิ่งทอ / สิ่งทอ / วิทยาศาสตร์สิ่งทอ / วท.บ.เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0-1 ปี ขึ้นไป
มีทักษะการทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้งานด้านอุตสากรรมสิ่งทอ ( ทอผ้า, ฟอกผ้า, ย้อมผ้า)
มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานได้
สามารถทำงานเข้ากะ(Shift work) และทำงานล่วงเวลา(Over-time)ได้
หากมีประสบการณ์ตามตำแหน่งงานในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน อัตรา
ประกาศงาน 29 มีนาคม 2566
ธุรการฝ่ายบุคคล
เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาวุฒิ ปวส. ได้ทุกสาขา แต่ต้องรู้พื้นฐานด้านกฏหมายแรงงาน
มีความรับผิดชอบในการทำงาน
ใช้คอมพิวเตอร์คล่องและโปรแกรม Ms-office ได้
เก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
มีบุคลิกภาพที่ดี ประสานงานได้ เจรจาต่อรองได้
ขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้าได้)
สามารถวางแผนงาน จัดการ และปฎิบัติงานได้อย่างดี
yuanyang(thailand)co.,ltd
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
พนักงานช่าง/พนักงาน Operator
ไม่จำกัดเพศ
อายุ 20 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
เรียนจบ ปวช.-ปวส. สาขาเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ถ้ามีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำโอที และเข้ากะได้
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
พนักงานขายต่างจังหวัด / พนักงานขายกรุงเทพฯ และโครงการ
เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ปวส ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้า
สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
มีใบขับขี่รถยนต์
** ทางบริษัทฯ มีรถประจำตำแหน่งให้ใช้ในการทำงาน
บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนโรงงาน / เจ้าหน้าที่บัญชีคลังพัสดุ
ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในด้านบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม
มีความรู้ Excel และเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ดี
มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนมาตรฐาน
มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารและประสานงาน
มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล และมีความคิดเชิงระบบ
มีความรู้เกี่ยวกับการระบบบัญชีต้นทุนและบัญชีสินค้าคงคลัง
มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
มีทัศนคติในเชิงบวก
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
พนักงานธุรการประสานงานขาย
เพศหญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
มีความรอบครอบในการปฎิบัติงาน
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซึ่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น
สามารถทำงานได้ตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์
สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (OT)
สมัคร สอบสัมภาษณ์ รู้ผลภายใน2-3วัน
บริษัท ไอเดียกลู จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
ช่างซ่อมบำรุง
อายุไม่เกิน 40 ปี
จบ ปวช , ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง ( กรณ๊ ม.6 ต้องมีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง)
มีประสบการณ์ในสายงาน
เข้ากับคนอื่นได้ดี อัธยาศัยดี
สะดวกเรื่องการเดินทางมาทำงาน
พร้อมทำงานใน ซอยวัดพันท้ายนรสิงห์ ถ.พระราม2 จ.สมุทรสาคร
ขอคนพร้อมทำงานทำงานในซอยวัดพันท้ายนรสิงห์ ถ.พระราม2 จ.สมุทรสาคร เท่านั้น
บริษัท วู้ดเทค เฟอร์นิช จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
CR Trainer (พัฒนาพนักงานขาย)
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 20 - 40 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. ทุกสาขา
อยากมีความมั่นคงในรายได้ และ การเติบโตในหน้าที่การงาน
มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายขายในเวลา 7.30 น. ของทุกวันได้
บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 มกราคม 2566
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
1. ปวส. - ป.ตรี การจัดการอุตสาหกรรมและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 21 ปีขึั้นไป
3. มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
4. ขยัน อดทน ปฎิบัติตามระเบียบบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 ตุลาคม 2565
พนักงานวางแผนผลิต
วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา การตลาด , การจัดการทั่วไป , การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรม
มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
มีความอดทน ปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้
บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 ตุลาคม 2565
ธุรการฝ่ายบุคคล

บริษัท วัฒนารุ่งเรืองการโยธา จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
Production Engineer
เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
มีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้พื้นฐานระบบ GMP, HACCP, HALAL, ISO
ขยัน อดทน ทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ
มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยินดีพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2565
ช่างแม่พิมพ์ CAD / CAM
สามารถใช้เครื่องมือวัดขนาดชิ้นงานได้
มีทักษะขั้นพื้นฐานงานกลึง,กัด,เจียร,งานเชื่อม
มีความเข้าใจคำสั่งG Code,M Code
มีประสบการณ์การใช้เครื่องCNC
วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน,เทคนิคการผลิต ป.ตรี สาขาเครื่องกล ,การผลิต
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤษภาคม 2565
ช่างไฟฟ้า (ประจำต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
- มีความรู้ด้านงานไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าคอลโทรล
- มีความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นในงาน
- สามารถทำงานเข้ากะได้
- ทำงาน 6 วัน (สลับหยุด)
Thai Union Group PLC
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 เมษายน 2565
หัวหน้าแผนกอาวุโสฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีการอาหาร,สาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ด้านอาหารทะเลแช่แข็ง
ประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี / กรณีไม่ตรงตามสาขาที่ระบุ จะต้องมีประสบการณ์
ทักษะ มีความชำนาญในเรื่องวัตถุดิบกุ้ง/ใช้คอมพิวเตอร์ / พูด - อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้
อบรม ระบบ GMP , HACCP , BRC , IFS ภาวะความเป็นผู้นำ และอื่น ๆ ตามความจำเป็นความตระหนักในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม
Thai Union Group PLC
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 เมษายน 2565
ธุรการโรงงาน สาขาลพบุรี
เพศหญิง เพศชาย
อายุ 27-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี
ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นภูมิแพ้
ถ้ามีประสบการณ์โดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบงาน สามารถทดแรงกดดัน หรืองานหนักได้
มีความอดทนและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word,Excel,PowerPoint เป็นอย่างดี
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 เมษายน 2565
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงาน อย่างน้อย 0-1 ปี
ดูแลรับผิดชอบพร้อมทั้งวางแผนสื่อการตลาดออนไลน์ สำหรับแคมเปญ โปรโมชั่น ที่ใช้ส่งเสริมการขาย
ดูแล Website การขาย การโพสต์ พร้อมทั้งตอบคำถาม แนะนำ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
คิด วางแผน กำหนด และเขียนเนื้อหา พร้อมคิดแนวทางของภาพ หรือสื่อประกอบ ที่จะลงสื่อออนไลน์ต่างๆ
ประสานงานร่วมกับทีมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนสื่อการตลาด พัฒนา และปรับปรุงงานด้านออนไลน์เพื่อให้เกิดยอดขายสูงสุด
ติดตามข่าวสาร และกระแสในโลกออนไลน์ พร้อมนำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ กระตือรือร้น อดทน และรับผิดชอบงาน
**ยินดีรับนีกศึกษาจบใหม่**
บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด สาขากระทุ่มแบน
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 เมษายน 2565
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 24 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด สาขากระทุ่มแบน
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 เมษายน 2565
ผู้ช่วยฝ่ายผลิต
เพศชาย
จบคณะประมงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms office, E-mail ได้เป็นอย่างดี
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
สามารถเริ่มงานได้ทันที
Commonwealth Factory Co., Ltd
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 เมษายน 2565
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรต้นกำลัง (Utility Technician)
เพศชาย อายุ 19 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความขยัน กระตือรือร้น อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร, อบรม 5 ส., GMP/GHP/HACCP, ISO9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานวันหยุด และทำงานล่วงเวลาได้
บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 มีนาคม 2565