หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างสมุทรสาคร อัทเดท
หางานสมุทรสาคร | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
ธุรการฝ่ายบุคคล

บริษัท วัฒนารุ่งเรืองการโยธา จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
Production Engineer
เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
มีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้พื้นฐานระบบ GMP, HACCP, HALAL, ISO
ขยัน อดทน ทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ
มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยินดีพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2565
ช่างแม่พิมพ์ CAD / CAM
สามารถใช้เครื่องมือวัดขนาดชิ้นงานได้
มีทักษะขั้นพื้นฐานงานกลึง,กัด,เจียร,งานเชื่อม
มีความเข้าใจคำสั่งG Code,M Code
มีประสบการณ์การใช้เครื่องCNC
วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน,เทคนิคการผลิต ป.ตรี สาขาเครื่องกล ,การผลิต
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤษภาคม 2565
ช่างไฟฟ้า (ประจำต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
- มีความรู้ด้านงานไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าคอลโทรล
- มีความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นในงาน
- สามารถทำงานเข้ากะได้
- ทำงาน 6 วัน (สลับหยุด)
Thai Union Group PLC
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 เมษายน 2565
หัวหน้าแผนกอาวุโสฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีการอาหาร,สาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ด้านอาหารทะเลแช่แข็ง
ประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี / กรณีไม่ตรงตามสาขาที่ระบุ จะต้องมีประสบการณ์
ทักษะ มีความชำนาญในเรื่องวัตถุดิบกุ้ง/ใช้คอมพิวเตอร์ / พูด - อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้
อบรม ระบบ GMP , HACCP , BRC , IFS ภาวะความเป็นผู้นำ และอื่น ๆ ตามความจำเป็นความตระหนักในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม
Thai Union Group PLC
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 เมษายน 2565
ธุรการโรงงาน สาขาลพบุรี
เพศหญิง เพศชาย
อายุ 27-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี
ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นภูมิแพ้
ถ้ามีประสบการณ์โดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบงาน สามารถทดแรงกดดัน หรืองานหนักได้
มีความอดทนและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word,Excel,PowerPoint เป็นอย่างดี
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 เมษายน 2565
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงาน อย่างน้อย 0-1 ปี
ดูแลรับผิดชอบพร้อมทั้งวางแผนสื่อการตลาดออนไลน์ สำหรับแคมเปญ โปรโมชั่น ที่ใช้ส่งเสริมการขาย
ดูแล Website การขาย การโพสต์ พร้อมทั้งตอบคำถาม แนะนำ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
คิด วางแผน กำหนด และเขียนเนื้อหา พร้อมคิดแนวทางของภาพ หรือสื่อประกอบ ที่จะลงสื่อออนไลน์ต่างๆ
ประสานงานร่วมกับทีมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนสื่อการตลาด พัฒนา และปรับปรุงงานด้านออนไลน์เพื่อให้เกิดยอดขายสูงสุด
ติดตามข่าวสาร และกระแสในโลกออนไลน์ พร้อมนำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ กระตือรือร้น อดทน และรับผิดชอบงาน
**ยินดีรับนีกศึกษาจบใหม่**
บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด สาขากระทุ่มแบน
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 เมษายน 2565
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 24 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด สาขากระทุ่มแบน
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 เมษายน 2565
ผู้ช่วยฝ่ายผลิต
เพศชาย
จบคณะประมงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms office, E-mail ได้เป็นอย่างดี
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
สามารถเริ่มงานได้ทันที
Commonwealth Factory Co., Ltd
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 เมษายน 2565
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรต้นกำลัง (Utility Technician)
เพศชาย อายุ 19 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความขยัน กระตือรือร้น อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร, อบรม 5 ส., GMP/GHP/HACCP, ISO9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานวันหยุด และทำงานล่วงเวลาได้
บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 มีนาคม 2565
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศและในประเทศ
เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด-โลจิสติกส์/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อภายในและต่างประเทศ 1 ปีขึ้นไป
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการเขียน E-mail เพื่อธุรกิจได้เป็นอย่างดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจา ต่อรอง และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 มีนาคม 2565
พนักงานคลังสินค้าและครบคุมการผลิต
ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
ป้อนข้อมูลโปรแกรมระบบสต๊อกได้
ความละเอียดรอบคอบ
การจัดลำดับความสำคัญของงาน
การสังเกต
การให้บริการ
ความกระตือรือร้น
มีความรับผิดชอบ
ขยัน อดทน
ตรงต่อเวลา
มีความเป็นระเบียบ
รักในการจัดเก็บสินค้าและข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบ
สามารถทำตรางการผลิตได้
ใช้ โปรแกรม Microsoft ได้
สามารถใช้โปรแกรม ALL IN ONE ได้
เรียนรู้ไว้ เข้าใจง่าย อธิบายงานและสรุปใจความสำคัญได้
สามารถยกของได้
สามารถ ตรวจสอบและอ่านบิลได้
บริษัท ริชไวส์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 มีนาคม 2565
Head Of IE
เพศชาย / หญิง อายุ30 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์งานด้าน IE ในตำแหน่งระดับหัวหน้างานโรงานเย็บผ้ามาอย่างน้อย 5-8 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถทำงานใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
บริษัท ทรานส์เฟอร์ เทค จำกัด และ บริษัท เอ็ม.ไอ.ไอ.ที. จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน อัตรา
ประกาศงาน 21 มีนาคม 2565
Mobile Programmer, AI Programmer, VFP Programmer, Web Programmer
ป.ตรี ด้าน Computer Engineering, IT (Information Technology), Computer Technology, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือสาขา IT ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีคุณสมบัติตามตำแหน่งงาน ดังนี้
- Mobile Programmer = สามารถเขียนภาษา Flutter ได้ และทำ Mobile Application ได้สำเร็จ
- AI Programmer = สามารถเขียนภาษา Python
- VFP Programmer = สามารถเขียนภาษา Visual Foxpro (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์)
- Web Programmer = สามารถเขียนภาษา PHP, HTML, CSS, JAVA
มีความขยัน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานเป็นทีม และ มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
สามารถออกแบบ-พัฒนา Program เพื่อตอบสนองความต้องการ และตามเป้าหมาย ตามตำแหน่งงานที่บริษัท ฯ กำหนดได้
หากมีประสบการณ์ในแต่ละตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ( กรณี VFP Programmer สามารถรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
สามารถปฎิบัติงานที่บริษัท ฯ ณ.โรงงาน ที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้
บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 มีนาคม 2565
เจ้าหน้าที่ Lab / Lab Test / QC.
เพศ ชาย / หญิง
ปวส.-ปริญญาตรี เคมีสิ่งทอ / เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ / เคมีและสีสิ่งทอ / สิ่งทอ / วทบ.เคมี / วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0-2 ปี
มีทักษะการทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้งานด้านอุตสากรรมสิ่งทอ
มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
สามารถทำงานเข้ากะ(Shift work) และทำงานล่วงเวลา(Overtime)ได้
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ หากมีประสบการณ์ตามตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 มีนาคม 2565
เจ้าหน้าที่บัญชี-GL
เพศหญิง
อายุ 22 - 40 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี
มีความละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
มีความอดทนและสามารถรับแรงกดดันหน้างานได้ดี
มีความรู้ในด้านการจัดการเอกสาร
รู้ระบบบัญชี ปิดงบได้
บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (8จังหวัด)
เพศชาย
อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. ทุกสาขา
สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
มีใบอนุญาติขับขี่
มีที่พักอาศัย หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สรรหา
รักงานบริการ มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจาารณาเป็นพิเศษ
ซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดต่อเนื่องกัน 24 วันได้
บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565
ธุรการ จัดซื้อ
เพศหญิง
ใช้โปรแกรม office ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการเจรจา ประสานงานเก่ง
มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565
คุมเครื่องจักรทั่วไป
เพศชาย
อายุ 18 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สามารถทำงานเข้ากะได้
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีความตั้งใจ ขยันอดทนในการทำงาน
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565
หัวหน้าจัดส่ง
ช/ญ
ไม่จำกัดอายุ
มีประสบการณ์ด้านจัดส่งมาพอสมควร
*ถ้ามีประสบการณ์ด้านโรงงานแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูก มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความเป็นผู้นำสูง
ทนต่อแรงกดดันได้ดี
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565


ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)