ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด     เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนโรงงาน / เจ้าหน้าที่บัญชีคลังพัสดุ Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนโรงงาน / เจ้าหน้าที่บัญชีคลังพัสดุ - บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

 

Mission As the best partner in global food business, we create opportunities and assurance for our customers with commitment to delicious innovations and consistent quality & service from our team of happy people. Culture Organization we are dedicated to building an organization with?freedom, unity and relationship of love and mutual respect at its heart, where members care and help each other like one family. Through consistent commitment to continuously "Be Better", We will inspire every member to strive forward together as one, in the pursuit of happiness and promising future.

 
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนโรงงาน / เจ้าหน้าที่บัญชีคลังพัสดุ
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
ตำแหน่งานที่ 1 Cost Accountant (เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส)

1.วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลส่วนต่างต้นทุนค่าแรงทางตรงและส่วนต่างมูลค่าที่สูญเสียวัสดุทางอ้อมในกระบวนการผลิต และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารต้นทุนโรงงาน
2.รวบรวมและจัดทำข้อมูลต้นทุนค่าแรงแยกตามสถานีงาน พร้อมเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนจริง
3.รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานค่าแรงทางตรง (DLB) และต้นทุนผันแปร (VC) สำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
4.สอบทานข้อมูล และกระทบยอดในบัญชีที่เกี่ยวข้อง
5.ทวนสอบระบบการบันทึกข้อมูล และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางด้านปริมาณการผลิต ต้นทุน และสินค้าคงคลัง รวมถึงการออกแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล

ตำแหน่งงานที่ 2 Inventory Control Accounting Staff
(เจ้าหน้าที่คลังสินค้าวัตถุดิบ)
คุณสมบัติ :
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ 2-3 ปีในด้านบัญชีเกี่ยวกับราคาและสินค้าคงคลังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.เชี่ยวชาญในการใช้งาน Excel
4.ชำนาญทางด้านหลักการบัญชีของสินค้าคงคลังได้ดีเช่นเดียวกับเข้าใจหลักการควบคุมสินค้าคงคลัง
5.สามารถทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดและใต้ความกดดันได้
ลักษณะงาน :
1. ทำรายงานสินค้าคงคลังที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งหมด
2. ทำข้อมูลปิดบัญชีรายเดือนรวมถึงพิสูจน์ยอด
3. ทำรายงานข้อมูลคงคลังสินค้า/บัญชีสต๊อกสินค้า
4. ดูแลทุกรูปแบบสินค้าคงคลังที่อาจจะรวมถึงการรีวิวราคา ค่าใช้จ่าย และตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกข้อมูลในระบบ ERP รวมถึงการกระทบยอดต่าง ๆ นำมาจัดทำเป็นรายงานแต่ละเดือน
5.ต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถจัดการงานจำนวนมากได้
6.มีการเข้าห้องเย็น หรือในไลน์ผลิต ในการนับสต๊อกคงคลัง เดือนละ1 ครั้งสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ผลิต / ตัวแทนจำหน่าย
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานบัญชี การเงิน/ตรวจสอบภายใน งานบัญชี การเงิน/ตรวจสอบภายใน
จังหวัด : สมุทรสาคร
เขต : ต่างจังหวัด
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในด้านบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม
มีความรู้ Excel และเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ดี
มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนมาตรฐาน
มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารและประสานงาน
มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล และมีความคิดเชิงระบบ
มีความรู้เกี่ยวกับการระบบบัญชีต้นทุนและบัญชีสินค้าคงคลัง
มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
มีทัศนคติในเชิงบวก
มีความกระตือรือร้นในการทำงานสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
57/37 ม. 4 ถ.เอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
จังหวัด สมุทรสาคร   74000

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 034-864-091 ต่อ 1605-1606 ,089-944-2849,081-857-8289
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร