ตำแหน่งงานว่าง     Thai Union Group PLC     หัวหน้าแผนกอาวุโสฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง หัวหน้าแผนกอาวุโสฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ - Thai Union Group PLC | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


Thai Union Group PLC

 
แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เยือกแข็ง 
หัวหน้าแผนกอาวุโสฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
1. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซูชิ/กุ้งต้ม ตั้งแต่จุดเรียงก่อนต้มจนกระทั่งส่งออก
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ซูชิ/กุ้งต้ม เพื่อใช้เป็นแนวทางควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ซูชิ / กุ้งต้ม ให้เป็นไปตามข้อที่กำหนดของลูกค้า
3. ตรวจสอบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน GMP และ HACCP
4. วางแผนในการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีพบปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
5. วางแผนควบคุมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนการนำนโยบายของบริษัท ฯ ไปปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. วางแผนการประเมินการฝึกอบรมเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
7. วางแผนการทดลองเพื่อใช้ข้อมูลในการจัดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
8. จัดเตรียมความพร้อม สำหรับการรับรองลูกค้าที่เข้ามา ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงการจัดเตรียมระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
9. สร้างความมั่นใจว่า นโยบายทุกระบบของบริษัทฯ ได้รับการเผยแพร่ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติโดยพนักงาน
ทุกคนและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : สินค้าอุปโภค / สินค้าบริโภค
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ งานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
จังหวัด : สมุทรสาคร
เขต : ต่างจังหวัด
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีการอาหาร,สาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ด้านอาหารทะเลแช่แข็ง
ประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี / กรณีไม่ตรงตามสาขาที่ระบุ จะต้องมีประสบการณ์
ทักษะ มีความชำนาญในเรื่องวัตถุดิบกุ้ง/ใช้คอมพิวเตอร์ / พูด - อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้
อบรม ระบบ GMP , HACCP , BRC , IFS ภาวะความเป็นผู้นำ และอื่น ๆ ตามความจำเป็นความตระหนักในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อมสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


Thai Union Group PLC
72/1 หมู่ที่ 7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000
จังหวัด สมุทรสาคร   74000

ติดต่อ : โทร. 034816500
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 16 เมษายน 2565
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
จำนวน : 1 ตำแหน่ง