ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 107 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งสโตร์,สโตร์,คลังสินค้าประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานจัดซื้อ , ใบสมัครงานสโตร์ ,ใบสมัครงานคลังสินค้า
1. ธุรการ
2. จัดซื้อ
3. คลังสโตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ปราจีนบุรี (นิคมอุตสาหกรรม 304) อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
2. ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า
3. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริหารท้องถิ่น
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Procurement Manager
2. Purchasing Manager
3. Sourcing Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวเคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สโตร์
2. ธุรการ
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. cs ประสานงานและธุรการฝ่ายต่างๆ
2. เกี่ยวกับโลจิสติกส์
3. ขนส่งและวางแผนต่างๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการธุรกิจบริการ(เอกโลจิสติกส์)
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา นาฏศิลป์ไทย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผจก.ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
2. ผจก.แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
3. หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
2. Admin
3. ธุรการทั้วไป
  การศึกษาสูงสุด การศึกษาวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานร
สาขา การจัดการโลจิสติกส์
ประสงค์ทำงานที่ มาบตาพุด อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนง.ขับรถ
2. ขับรถ
3. driver
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน ร.ร.สมุทรปราการ
สาขา วิทย์ คณิต อังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. ธุรการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน โรงเรียนเทคนิพณิชยการสัตหีบ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
3. เจ้าหน้าที่ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา อาหารและโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางแค อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
2. หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
3. ผู้จัดการแผนกลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา วานสารฯ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 52 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. หน.คลังสินค้า
2. logistics
3. cs
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานจัดซื้อ
2. งานธุร
3. การประสาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา มนุษยศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Operation
2. Logistics
3. Planning
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. Purchasing Officer
3. Purchaser
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชศรีมา
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Warehouse Supervisor
2. Logistics Supervisor
3. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า จัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด Bachelor Degree
สถาบัน Ramkhamhaeng
สาขา Political Science
ประสงค์ทำงานที่ ทุกแห่ง อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานจัดซื้อ
2. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กราฟฟิกดีไซน์
2. พนักงานออกแบบ
3. พนักงานคอมพิวเตอร์
  การศึกษาสูงสุด ปวส.2
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผลิต
2. Qa
3. Qc
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ร.ร.ร่มไทรวิทยา
สาขา ศิลป์-ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานสโตร์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน จัดซื้อซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานคลังสินค้าอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง จัดซื้อ , หาพนักงาน สโตร์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง คลังสินค้า

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้งาน บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) คน