เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ, หาพนักงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส, หาคนทำงานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานจัดซื้อ/สโตร์/คลังสินค้า/Logistics
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 7 กันยายน 2522 (อายุ 44 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 160 cm. น้ำหนัก 73 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
  3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เงินเดือน 31500
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย
ปีที่สำเร็จการศึกษา -
เกรดเฉลี่ย 2.76
5.2  
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2552 จนถึง กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อบริษัท บจก.จอมธกล
ที่อยู่-ติดต่อ
323 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
เงินเดือน
31500
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ความรับผิดชอบ จัดซื้อ
-เคลียร์สเปคสินค้า เช็คแบบกับทางหน่วยงานเพื่อให้ได้ตามความต้องการ
-ขอราคาร้านค้าแล้วเปรียบเทียบ
-เปิด PO ให้กับร้านค้า
-ตามสินค้าส่งหน้างานให้เรียบร้อย
-แนบเอกสารเพื่อทำจ่ายให้กับทางบัญชี
-ประสานงานกับทางฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงินการชำระ
-จัดหาผู้ขายรายใหม่
-ต่อรองเงื่อนไขการชำระเงิน ระยะเวลาการชำระ
-ประเมินผู้ขายรายใหม่ และรายเก่า

จัดจ้าง
-ประสานงานกับทางหน่วยงาน จัดส่งรายชื่อผู้รับจ้างให้หน่วยงาน
-เคลียร์รายการที่หน้างานต้องการ เคลียร์แบบและเอกสารต่างๆ
-ต่อรองราคา (ในบางกรณี) เงื่อนไขการชำระเงิน การหักเงินประกันผลงาน
-รวบรวมเอกสารใบขอจ้าง ใบสั่งจ้าง ใบรับรองผลงานจากทางหน่วยงาน ส่งให้กับทางฝ่ายประมาณราคาตรวจสอบปริมาณ

-เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบ ISO9001-2015 (ภายในบริษัท)
-สามารถใช้โปรแกรมพจมานได้เป็นอย่างดี
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2551 จนถึง กันยายน 2552
ชื่อบริษัท บจก.เพอร์เฟ็ค คอนสตรัคชั่น พลัส (2007)
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
13000
ตำแหน่ง
จัดซื้อ - จัดจ้าง
ความรับผิดชอบ - จัดหา Supplier และสินค้า รวมทั้งการต่อรองราคาสินค้า และทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ต้องการก่อนทำการออกใบสั่งซื้อ และการเปิดขอเครดิตลูกค้ากับทาง Supplier (ในกรณีที่ยังไม่เคยเปิดเครดิต ต้องจัดทำเอกสารเพื่อเปิดขอเครดิตกับทาง Supplier)
- ออกเอกสารการสั่งซื้อ
- ตามเซ็นเอกสารการสั่งซื้อกับทางผู้มีอำนาจลงนามต่างๆ
- ส่งเอกสารสั่งซื้อให้กับทาง Supplier
- ตามสินค้าส่งหน้างานให้เรียบร้อย
- รวบรวมเอกสารการสั่งซื้อที่ส่งของหน้างานเรียบร้อยแล้ว ให้กับทางฝ่ายบัญชีเพื่อตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
- ตามเช็คกับทางฝ่ายการเงินเพื่อจ่ายให้กับทาง Supplier (ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินสดในวันส่งของ ต้องทำเรื่องตั้งเบิกเป็น Advance แล้วแนบเอกสารตั้งเบิกส่งเซ็นพร้อมกับเอกสารสั่งซื้อ เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ)
- เช็ควัสดุคงเหลือกับทางสโตร์ เพื่อทำการสั่งซื้อ
- ทำรายงานสรุปการสั่งซื้อวัสดุตามโครงการนั้น
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2547 จนถึง สิงหาคม 2551
ชื่อบริษัท บจก.ไออีทีแอล
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
12000
ตำแหน่ง
จัดซื้อ - จัดจ้าง
ความรับผิดชอบ - จัดหา Supplier และสินค้า รวมทั้งการต่อรองราคาสินค้า และทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ต้องการก่อนทำการออกใบสั่งซื้อ และการเปิดขอเครดิตลูกค้ากับทาง Supplier (ในกรณีที่ยังไม่เคยเปิดเครดิต ต้องจัดทำเอกสารเพื่อเปิดขอเครดิตกับทาง Supplier)
- ออกเอกสารการสั่งซื้อ
- ตามเซ็นเอกสารการสั่งซื้อกับทางผู้มีอำนาจลงนามต่างๆ
- ส่งเอกสารสั่งซื้อให้กับทาง Supplier
- ตามสินค้าส่งหน้างานให้เรียบร้อย
- รวบรวมเอกสารการสั่งซื้อที่ส่งของหน้างานเรียบร้อยแล้ว ให้กับทางฝ่ายบัญชีเพื่อตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
- ตามเช็คกับทางฝ่ายการเงินเพื่อจ่ายให้กับทาง Supplier (ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินสดในวันส่งของ ต้องทำเรื่องตั้งเบิกเป็น Advance แล้วแนบเอกสารตั้งเบิกส่งเซ็นพร้อมกับเอกสารสั่งซื้อ เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ)
- เช็ควัสดุคงเหลือกับทางสโตร์ เพื่อทำการสั่งซื้อ
- ทำรายงานสรุปการสั่งซื้อวัสดุตามโครงการนั้น
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2556 จนถึง - -
สถาบันอบรม บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลักสูตรการอบรม
ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร รุ่นที่ 8
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2558 จนถึง - -
สถาบันอบรม บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลักสูตรการอบรม
การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม รุ่นที่ 18
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2559 จนถึง - -
สถาบันอบรม บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลักสูตรการอบรม
บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร รุ่นที่ 31
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 30 คำ/นาที   อังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ -ร่วมแสดงงานมหกรรมดนตรีไทย (รับเสด็จพระเทพฯ) (ม.ต้น)
-ร่วมบวชเนกขัมมะบารมี (ม.ปลาย)
-ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ประเทศ กรีก (มหาลัย)
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 11/10/2021