ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 181 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรโรงงาน


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานวิศวกรรมอุตสาหการ , ใบสมัครงานวิศวกรเครื่องกล ,ใบสมัครงานวิศวกรโรงงาน
1. Supervisor QA
2.
Supervisor QA
3. Supervisor QA
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคนิคกรุงเทพ
สาขา ช่างกลโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี-ระยอง อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
1. ออกแบบเครื่องจักร
2.
ออกแบบชิ้นส่วนอะไหล่ รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
3. ประมาณราคา เขียนแบบ ระบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. mechanical engineering
2.
service engineering
3. maintanance and repair
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. Sr. Sourcing Engineer
2.
Sr. Purchasing Engineer
3. Ass. Purchasing
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน
สาขา วิศวกรรมเมคคาทรอนิค
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
1. production engineer
2.
Automation engineer
3. mechatronics engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. Engineering Manager
2.
Utility and Maintenance Assistant Manager
3. Utility Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีน อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรออกแบบ
2.
วิศวกรควบคุมขบวนการผลิต
3. วิศวกรโครงการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา อุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยธยา อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรการผลิต
2.
วิศวกรอุตสาหการ
3. วิศวกรเขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ บางขุนเทียน, พระประแดง, ราชเทวี, ดุสิต, พระสมุทรเจดีย์,? จอมทอง, ราษฏร์บูรณะ, ทุ่งครุ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
1. Factory Manager
2.
Deputy Factory Manager
3. Production Manager
  การศึกษาสูงสุด Master?s Degree (EPMI) Group ECAM
สถาบัน School of Electricity, Production and Industrial Management, Cergy-Pontoise, Fra
สาขา Industrial Engineering and Management
ประสงค์ทำงานที่ สระบุรี อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรบนแท่นขุดเจาะ
2.
ช่างบนแท่นขุดเจาะ
3. วิศวกร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา วิศวกรรมยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหนก็ได้ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการ
2.
วิศวกร
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน สถาบันรัชภาคชย์
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกร
2.
QC
3. QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมพลาสติก
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
2.
ผู้จัดการโครงการ
3. ผู้จัดการโรงงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 4 ปี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา เครื่องกลเกษตร (กว.เครื่องกลฯ ภาคี)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
1. Industrial Engineer
2.
Production Engineer
3. Diecast Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รังสิต
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. QC
2.
QA
3. Lab
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนฌลยีราชมงคล
สาขา เคมีสิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการโรงงาน ผู้ช่วผู้จัดการโรงงาน
2.
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการซ่อมบำรุง
3. ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ทุกภาค อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
1. Process Engineer
2.
Design Engineer
3. Production Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรควบคุม
2.
วิศวกรเครื่องจักร
3. วิศวกรโรงงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สจล.ชุมพร
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรกาผลิต
2.
วิศวกรเทคนิค
3. วิศวกร Design
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน siam
สาขา ยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพเเละปริมณฑล อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. หัวหน้า
2.
ผู้ช่วย
3. พนังงาน
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา เทคโนโลยีอุตหการ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา อายุ 31 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิศวกรรมอุตสาหการ , หาพนักงาน วิศวกรเครื่องกล | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน