เจอแล้ว! ใบสมัครงาน Engineering Manager, หาพนักงาน Utility and Maintenance Assistant Manager, หาคนทำงานUtility Engineer | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง Engineering Manager ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งUtility and Maintenance Assistant Manager ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งUtility Engineer ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง Engineering Manager ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล โรงงาน/อื่นๆ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคตะวันออก
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 10 กุมภาพันธ์ 2522 (อายุ 45 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 163 cm. น้ำหนัก 60 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่าการเกณท์
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. Engineering Manager
2. Utility and Maintenance Assistant Manager
  3. Utility Engineer
เงินเดือน 60000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2563
เกรดเฉลี่ย 2.14
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 จนถึง พฤษภาคม 2562
ชื่อบริษัท cadinalhealth
ที่อยู่-ติดต่อ
นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง
เงินเดือน
56000
ตำแหน่ง
4000
ความรับผิดชอบ 1. Maintain and overall management to ensure the buildings are in good condition and utilities machine are available and regular running in the safety function
2. Manage effective Corrective and Preventive Maintenance plan continual improvement the maintenance program
3. Yearly plan budget and manage control the maintenance budget cost
4. Manage and follow up all activity to be achieve target with department KPI and company ADP
5. Development team and provide technical analysis do to resolve Utility and production machine Problem to increase MTBF and decrease MTTR do to minimize machine and production down time
6. Maintenance and machine operation and machine optimization include provide the root cause analytical and troubleshooting of machine problem in facilities System as below
- 2400 CFM of Air Comp. (Turbo Compressor) & Air Dryer
- HVAC System such as Air Conditioning AHU/FCU Ventilation and Exhaust fan
- 600 Ton of Chiller and cooled water system
- NG Boiler and Biomass Boiler and Heat exchanger system
- NG GAS Station supply & equipment
- Cooling tower system
- Water treatment system Soft water and DI Water Supply include plumbing
- Process waste water Recycle water Plant
- Process waste water Treatment Plant
- Maintain all of Fire alarm and fire protection System
7. Maintaining and operation control standard of Waste water Quality standard law
8. Manage and control spare parts Inventory compared cost and quality of local Supplier with original supplier to make sure that the parts quality in standard and low cost
9. Project and machine Installation validation control
10. Manage team to effective within budget plan as well as deliver all the projects on time and within scope.
11. Manage and evaluate to control the work job quality of subcontractor find new vendor Create Project SOW price estimate and compare BOQ, BOM and cost
12. Support team to drive continuous improvement thru productivity program to deliver productivity project to achieve the target.
13. Creation and preparation ISO document control 9001 / 14001/18000 GMP and document for utility machine to be check and monitor machine condition as daily check sheet PM
14. Provide support EHS activities prepare and implement PPE, machine guarding, lock out / tag out and MSDS
15. Responsible and project Energy Saving program
16. Complete monthly all activities KPI report and submit to Engineering section Manager as below detail
- Production down time
- Utilities MTTR, MTBF, BD, PM complete, % machine available Corrective and Preventive action
- Headcount management time
- Maintenance Cost (spare parts / maintenance / supplier / headcount over time each.)
- Over time Control
- Energy consumption cost (Water / NG / Electricity / Recycle water / waste water / Steam)
- Project on hand update
- CI Activity
- Safety and Accident report
- QRM number of finding on hand
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 จนถึง ตุลาคม 2558
สถาบันอบรม NFSE
หลักสูตรการอบรม
Safety for Electrical work 13 Oct 2015
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 25 คำ/นาที   อังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ซ่อมรถยนต์ อัพเกรด ระบบเครื่องยนต์
  2. ผู้รับผิดชอบพลังงานในโรงงาน ผชร เลขที่ 8109
  3. เขียนแบบ Program Solidwork AutoCAD2D
  4. ผู้ควบคุ้มหม้อไอน้ำประจำโรงงาน เลขที่ 311-316-32670
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ - Energy saving Project Heat Recovery by flash steam
- Energy saving Project improvement Air compressor
- Energy saving Project Biomass Boiler
- Energy saving Project wast water recycling Process
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 15/12/2021