ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 46 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,อาชีวอนามัย


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานจป.วิชาชีพ , ใบสมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ,ใบสมัครงานอาชีวอนามัย
1. จปวิชาชีพ
2.
safety manager
3. safety supervisor
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน โรงเรียนเทคนิคทาบตาพุด
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 59 ปี เพศ  ชาย
1. จป.วิชาชีพ
2.
จป.วิชาชีพ
3. จป.วิชาชีพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญษตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที จป
2.
ตรวจสอบภายใน
3. ผู้จัดการขายบ้านมือสอง
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคนิคปทุม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กทม และปริมณฑล อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานววิชาชีพ
2.
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ ปริมณฑล อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
1. ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ฟรีแลนซ์)
2.
จป.วิชาชีพ (ฟรีแลนซ์)
3. ผู้จัดการความปลอดภัย (สัญญาจ้าง)
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา สาธารณสุขศาสตร์ (เอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
1. จป.เทคนิค
2.
ผู้ช่วยห้องแลป
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ทัพพระยาพิทยา
สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. Safety Manager
2.
Safety Supervisor
3. หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มสธ
สาขา อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 49 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
2.
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรสาคร อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
2.
Safety Officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ?ว?ไลย?อลงกรณ์? ในพระ?บรม?ราชูปถัมภ์?
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2.
พนักงานประจำฝ่ายบุคคล
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. safety technician
2.
จป.เทคนิค
3. จป.เทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน อาชีวะศึกษาสระบุรี
สาขา คอมพิวเตอรืธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ทุกพื้นที่ อายุ 90 ปี เพศ  ชาย
1. จป.วิชาชีพ
2.
จป.วิชาชีพ
3. จป.วิชาชีพ
  การศึกษาสูงสุด อนุปริณญา
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ พื้นที่ จังหวัด ปทุมธานีและอยุธยา อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
1. safety manager
2.
senior safety officer
3. safety
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหิดล
สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
2.
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. จป.ว
2.
สิ่งแวดล้อม
3. จป.ว
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี-ระยอง อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
2.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
1. จป วิชาชีพ
2.
งานอาชีวอนามัย
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 4 ปี
สถาบัน มรภ. ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. จป.วิชาชีพ
2.
งานบุคคล
3. งานด้านการฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 48 ปี เพศ  หญิง
1. จป.เทคนิค
2.
จป.เทคนิค
3. จป.เทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ม.ต้น
สถาบัน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรค์
สาขา วิทย์คณืต
ประสงค์ทำงานที่ ในประเทศไทย อายุ 54 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง จป.วิชาชีพ , หาพนักงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง อาชีวอนามัย