เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ฟรีแลนซ์), หาพนักงาน จป.วิชาชีพ (ฟรีแลนซ์), หาคนทำงานผู้จัดการความปลอดภัย (สัญญาจ้าง) | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ฟรีแลนซ์) ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งจป.วิชาชีพ (ฟรีแลนซ์) ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งผู้จัดการความปลอดภัย (สัญญาจ้าง) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ฟรีแลนซ์) ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ จป.วิชาชีพ/งานอาชีวอนามัย
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12150
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 8 กุมภาพันธ์ 2516 (อายุ 51 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 169 cm. น้ำหนัก 77 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ฟรีแลนซ์)
2. จป.วิชาชีพ (ฟรีแลนซ์)
  3. ผู้จัดการความปลอดภัย (สัญญาจ้าง)
เงินเดือน 30000/เดือน
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ (เอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2555
เกรดเฉลี่ย 2.30
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2561 จนถึง ปัจจุบัน -
ชื่อบริษัท บ.ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
53/226 ม.9 พฤกษา92 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เงินเดือน
60,000
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบ 1.จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ให้ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ของผู้ว่าจ้าง และตรวจสอบและหาแนวทางป้องกันความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และ ลดปัญหาการร้องทุกข์ จากผู้พักอาศัย และ ประชาชนข้างเคียง ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2552 จนถึง กุมภาพันธ์ 2552
สถาบันอบรม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
หลักสูตรการอบรม
1.จป.หัวหน้างาน 2. จป.เทคนิค 3. หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย 4. หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น

7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 30 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1. โครงการก่อสร้าง อาคารชุดคอนโดมิเนียม เดอะริเวอร์ คอนโคมิเนียม อาคารสูง 72 ชั้น
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 23/05/2023