ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 149 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งวิศวกรรมอิเลคโทรนิค,วิศวกรรมอิเลคโทรนิค,วิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานวิศวกรรมไฟฟ้า , ใบสมัครงานวิศวกรรมอิเลคโทรนิค ,ใบสมัครงานวิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร
1. ช่างไฟฟ้า
2.
ช่างซ่อมบำรุง
3. ช่างประจำอาคาร
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. Senior electrical engineer
2.
Assistant manager
3. Commissioning specialist
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกที่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. Engineer Manager
2.
General Manager
3. Plant manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันรัชต์ภาคย์
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรไฟฟ้า
2.
โปรแกรมเมอร์
3. Sales Engineering
  การศึกษาสูงสุด วิศวกรรมบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
1. อิเล็กทรอนิกส์
2.
ดูแลงานอิเล็กทรอนิกส์
3. ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เครื่องมือวัดและระบบตวบคุม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
1. Engineer Maintenance
2.
Supervisor
3. Technical
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
1. sale engineer
2.
งานซ่อมแซ่ม เทคนิค
3. site engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สาขา วิศวกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรไฟฟ้า
2.
พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า
3. test engineer
  การศึกษาสูงสุด วิศวกรรมบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ มีนบุรี , สมุทรปราการ , ฉะเชิงเทรา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรรม
2.
อื่นๆที่เหมาะสม
3. อื่นๆที่เหมาะสม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ สระบุรี อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรไฟฟ้า
2.
ออกแบบไฟฟ้า
3. ควบคุมงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 65 ปี เพศ  ชาย
1. Product specialist
2.
Sale engineer
3. พนักงานธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวไฟฟ้า
2.
วิศวสื่อสาร
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า/โทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวะ
2.
ครู
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ สุราษฎร์ธานี อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกร
2.
ช่างเทคนิค
3. พนักงานเขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สาขา ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. Engineer
2.
Engineer
3. Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรไฟฟ้า
2.
ช่างไฟฟ้า
3. เทคโนโลยีสาระสนเทศ
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. Test Engineer
2.
Designed Labview
3. Designed PCB
  การศึกษาสูงสุด ีปริญญาโท
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรฝ่ายผลิต
2.
วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. วิศวกรไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.
คอมพิวเตอร์ IT
3. Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกร
2.
วิศวกร
3. วิศวกร
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.นเรศวร
สาขา สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิศวกรรมไฟฟ้า , หาพนักงาน วิศวกรรมอิเลคโทรนิค | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง วิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร