ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 148 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งวิศวกรรมอิเลคโทรนิค,วิศวกรรมอิเลคโทรนิค,วิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานวิศวกรรมไฟฟ้า , ใบสมัครงานวิศวกรรมอิเลคโทรนิค ,ใบสมัครงานวิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร
1. ช่างไฟฟ้า
2.
ช่างซ่อมบำรุง
3. ช่างประจำอาคาร
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. Senior electrical engineer
2.
Assistant manager
3. Commissioning specialist
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกที่ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. Engineer Manager
2.
General Manager
3. Plant manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันรัชต์ภาคย์
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
1. เซลล์ขายเครื่องมือเเพทย์
2.
Engineer
3. sale
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรค
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ และปริมณฑล อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรไฟฟ้า
2.
วิศวกรไฟฟ้า
3. วิศวกรไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
สาขา ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ไปได้ทุกที่ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิกส์/โทรคมนาคม
2.
วิศวกรการขาย
3. งานโซล่าเซลล์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมศาสตร์อิเลคโทรนิกส์/โทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. Service Engineer
2.
Sale Engineer
3. Technical Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคล
สาขา วิศวกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ตจว อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรไฟฟ้า
2.
เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า
3. Site Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรโรงงาน / อุตสาหกรรม
2.
วิศวกรสื่อสาร / โทรคมนาคม
3. วิศกรตำแหน่งอื่น ๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา วิศวกรรม โทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรไฟฟ้า
2.
Engineer
3. SubEngineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรไฟฟ้า
2.
โปรแกรมเมอร์
3. Sales Engineering
  การศึกษาสูงสุด วิศวกรรมบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
1. อิเล็กทรอนิกส์
2.
ดูแลงานอิเล็กทรอนิกส์
3. ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เครื่องมือวัดและระบบตวบคุม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
1. Engineer Maintenance
2.
Supervisor
3. Technical
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
1. sale engineer
2.
งานซ่อมแซ่ม เทคนิค
3. site engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สาขา วิศวกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรไฟฟ้า
2.
พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า
3. test engineer
  การศึกษาสูงสุด วิศวกรรมบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ มีนบุรี , สมุทรปราการ , ฉะเชิงเทรา อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรรม
2.
อื่นๆที่เหมาะสม
3. อื่นๆที่เหมาะสม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ สระบุรี อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรไฟฟ้า
2.
ออกแบบไฟฟ้า
3. ควบคุมงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 66 ปี เพศ  ชาย
1. Product specialist
2.
Sale engineer
3. พนักงานธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวไฟฟ้า
2.
วิศวสื่อสาร
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า/โทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวะ
2.
ครู
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ สุราษฎร์ธานี อายุ 34 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิศวกรรมไฟฟ้า , หาพนักงาน วิศวกรรมอิเลคโทรนิค | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง วิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร