เจอแล้ว! ใบสมัครงาน วิศวกรรม, หาพนักงาน อื่นๆที่เหมาะสม, หาคนทำงานอื่นๆที่เหมาะสม | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง วิศวกรรม ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งอื่นๆที่เหมาะสม ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งอื่นๆที่เหมาะสม ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง วิศวกรรม ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/โทรคมนาคม
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10140
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 21 มกราคม 2532 (อายุ 35 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 170 cm. น้ำหนัก 67 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่านการเรียน รด.
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. วิศวกรรม
2. อื่นๆที่เหมาะสม
  3. อื่นๆที่เหมาะสม
เงินเดือน
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สระบุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2554
เกรดเฉลี่ย 3.59
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2555 จนถึง มิถุนายน 2561
ชื่อบริษัท บจก.สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี (หนองแค)
ที่อยู่-ติดต่อ
22 หมู่ 1 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
เงินเดือน
51,670
ตำแหน่ง
วิศวกรวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
ความรับผิดชอบ งานวิศวกรรม/งานโครงการ
-งานออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน
- งานจัดทำ BOQ. ราคากลาง ชี้แจง Specification ที่ระบุไว้ในแบบ
- ตรวจสอบแผนการดำเนินการซ่อมเครืื่องจักร ( Preventive Maintenance)
- งานตรวจสอบแผนบำรุงรักษาตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี งานตรวจสอบระบบสายกราวด์ ระบบป้องกันฟ้าผ่า
- งานควบคุมการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี
- งานตรวจสอบแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด
-งานควบคุมเอกสารแผนก (Document control) ISO9001,14001,18001,50001
***ปัจจุบันสอบได้ระดับสามัญวิศวกร ***
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2555 จนถึง มิถุนายน 2561
สถาบันอบรม หลากหลายสถาบัน
หลักสูตรการอบรม
หากสนใจสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ ***ประวัติฝึกอบรมมีหลากหลายด้าน***
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย ุ60 คำ/นาที   อังกฤษ 60 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ - ใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร แขนงไฟฟ้ากำลัง
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 07/01/2019