JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 612


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์,ประชาสัมพันธ์,ธุรการประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเลขา , ใบสมัครงานประชาสัมพันธ์ ,ใบสมัครงานธุรการ
1. เจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า
2. เจ้าหน้าที่สโตร์
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน การศึกษานอกโรงเรียน
สาขา .
ประสงค์ทำงานที่ มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จัดซื้อ
2. ธุรการ
3. สต๊อก
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เลขานุการ
2. ธุรการ
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. จัดซื้อ
3. เสมียน
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน กศน.
สาขา พื้นฐาน
ประสงค์ทำงานที่ สุรินทร์ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บริการลูกค้า: พนักงานประจำเคาน์เตอร์บริการ
2. บริการลูกค้า: เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
3. บริการลูกค้า: เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวืทยาลัยหาดใหญ่
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)
ประสงค์ทำงานที่ นราธิวาส สงขลา(หาดใหญ่) ภูเก็ต อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. หัวหน้า
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ เมืองบุรีรัมย์ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. งานครูพี่เลีย
3. งานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันการพลศึกษา
สาขา การส่งเสริมสุขภกาพเด็ก
ประสงค์ทำงานที่ ภาคไต้ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ธรุการ
3. ออกบูธ
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน รร.ยานนาเวศวิทยาคม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ พัฒนาการ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ทรัพยากรมนุษย์
2. ธนาคาร
3. งานในออฟฟิส
  การศึกษาสูงสุด ปริญญตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. เลขา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูพี่เลี้ยง
2. ธุรการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
สาขา ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Supervisor call center
2. Senior call center
3. Manager call center
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แอร์กราวน์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
2. แอร์กราวน์สนามบินดอนเมือง
3. แอร์กราวน์ สนามบินสุวรรณภูมิ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลับหอการค้าไทย
สาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานประชาสัมพันธ์
2. งานธุรการ
3. งานเลขา
  การศึกษาสูงสุด ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
สาขา พัฒนาชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ในเขตพื้นที่ยะลา อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ ประสานงาน
2. ประชาสัมพันธ์
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ จ.ชลบุรี อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Air ground
2. Ground staff
3. Customer service officer
  การศึกษาสูงสุด Bachelor's Degree
สถาบัน Dhurakijpundit university
สาขา Interior design
ประสงค์ทำงานที่ Hatyai อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์
2. งานเอกสาร
3. สอนหนังสือ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ สำนักงาน/โรงเรียน อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. พนักงานต้อนรับ
3. พนักงานรับโทรศัพท์
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน กศน บางละมุง
สาขา สามัญ
ประสงค์ทำงานที่ กาญจนบุรี หรือชลบุรี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. Administrative Officer
3. Marketing Officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. เลขา
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขา สาธารณสุขศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหนก็ได้ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน เลขาซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานธุรการอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เลขา , หาพนักงาน ประชาสัมพันธ์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ธุรการ

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51841 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127973 คน