ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 614 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์,ประชาสัมพันธ์,ธุรการ


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเลขา , ใบสมัครงานประชาสัมพันธ์ ,ใบสมัครงานธุรการ
1. สเมียน
2.
ธุรการ
3. แอดมิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
1. นักทรัพยากรบุคคล
2.
ธุรการ
3. ฝ่ายประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ประสงค์ทำงานที่ บางแสน ชลบุรี อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2.
ลูกค้าสัมพันธ์
3. Callcenter
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา การท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณทล อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
Admin
3. ผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการออฟฟิศโรงงาน
2.
วางแผนการผลิตProdution
3. Qc
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ บริษัทเวเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. เลขานุการ
2.
ธุรการ
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา ธุรกิจการบิน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
1. แอดมิน
2.
ธุรการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา บริหารรัฐกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. บริการลูกค้า
2.
ล่าม/ไกด์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ รพ.
2.
คีย์ข้อมูล
3. บริหารจัดการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รามคำแหงวิทยาลัย
สาขา สื่อสารมวลนชน
ประสงค์ทำงานที่ ปากเกร็ด นนทบุรี อายุ 50 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
การบัญชี
3. เลขา
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการประสานงาน
2.
ฝ่ายคลังสินค้า
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สาขา พาณิชยการ
ประสงค์ทำงานที่ บางเขน อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
เลขานุการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
สาขา ภาษาอังกฤษ(เฉพาะกิจ)
ประสงค์ทำงานที่ เชียงราย อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
ประสาสัมพันธ์
3. บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ทุกภาคขอมีที่พัก สนใจแถวลาดกระบัง แหลม ศรีราชา อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
บุคคล
3. เสมียน
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ จ.เชียงราย อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
บัญชี
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการฝ่ายขาย
2.
ธุรการไอที
3. ผู้ช่วยธุรการบัญชี
  การศึกษาสูงสุด การศึกษาในระบบ
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานติดต่อประสานงานโครงการ
2.
พนักงานธุรการ
3. เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
สาขา ภาษาไทย
ประสงค์ทำงานที่ อุบลราชธานี อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. งานประชาสัมพันธ์
2.
งานธุรการ
3. งานเลขา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา การเงินธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์
2.
บริการลูกค้า/งานบุคคล
3. งานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ศาสนาและปรัชญา
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมืองชลบุรี อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
ประชาสัมพันธ์บริการลูกค้า
3. ไอที
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขา คอมฯธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ลาดพร้าว อายุ 40 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง เลขา , หาพนักงาน ประชาสัมพันธ์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ธุรการ