เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ธุรการประสานงาน, หาพนักงาน ฝ่ายคลังสินค้า, หาคนทำงานคีย์ข้อมูล | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ธุรการประสานงาน ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งฝ่ายคลังสินค้า ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งคีย์ข้อมูล ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ธุรการประสานงาน ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเลขา/ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า/ธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 19 กันยายน 2523 (อายุ 43 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 155 cm. น้ำหนัก 63 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ธุรการประสานงาน
2. ฝ่ายคลังสินค้า
  3. คีย์ข้อมูล
เงินเดือน 15000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน บางเขน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปวช
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วุฒิการศึกษา ปวช
สาขาวิชา พาณิชยการ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2565
เกรดเฉลี่ย 2.98
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2559 จนถึง มีนาคม 2566
ชื่อบริษัท บริษัท เอ็กโซติก เฟรชกรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
41/5 ลาดพร้าว 35
เงินเดือน
36234
ตำแหน่ง
Admin Officer
ความรับผิดชอบ จัด ทําเงินเดือน พนักงาน
การแจ้งเข้า ออก พนักงาน และสวัสดิการ ของบริษัท
ดูแลเงินสดย่อยและเบิกจ่าย
ดูแล บันทึก สต็อคสินค้า และการเบิกจ่ายยสินค้า
ดูแล เอกสาร และตรวจสอบวางบิลจาก supplier
ดูแล และจัดทําเอกสาร วางบิลลูกค้า
ติดตาม และ updateข้อมูลลูกหนี้
จัดทําเอกสาร ป้ายสินค้า และ ทํารายงาน ข้อมูลสินค้า packing list
ดูแล และจัดหา คนงาน part time
ดูแลเรื่องการวางแผนการจัดส่งสินค้า
ดูแลเริ่องงานเอกสารลงบันทึกข้อมูลบัญชีการเงิน ยื่น ภพ30 ประกันสังคม
ดูแลการจัดซื้อจัดหาภายใน
ออกเอกสาร ใบสั่งซื้อใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบกํากับภาษี
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 จนถึง มิถุนายน 2559
ชื่อบริษัท บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
89/95-98 หมู่ 9 ตลาดไท คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
เงินเดือน
15000
ตำแหน่ง
ธุรการขนส่ง
ความรับผิดชอบ 1. วางแผนงาน การจัดส่งสินค้า ในแต่ละวัน
2. ดูแลเรื่องการใช้รถภายในบริษัทฯ
3. ดูแลประสานงานงานซ่อมบำรุงภายในโรงงาน
4. ดูแล การสั่งซื้อ จัดหาภายในโรงงาน
5. ทำค่าแรง เงินเดือน พนักงาน รายวัน รายเดือน
6. ดูแล เรื่อง เงินสดย่อย เงินเบิกทดรองจ่าย ภายใน บริษัทฯ
7. ดูแล เรื่อง สวัสดิการ ต่าง ๆ ของพนักงาน (HR) ั
8. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2557 จนถึง ตุลาคม 2557
ชื่อบริษัท บริษัท ไพร์ซออฟวู้ด อินดัสทรีส์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
40/1 หม 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เงินเดือน
13000
ตำแหน่ง
คลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 1. ดูแลเรื่อง ระบบ Picking List
2. ออกเอกสารส่งสินค้า
3. การตัดสต็อคสินค้าในคลัง เพื่อการจ่ายออก
4. การสั่งซื้อของภายในแผนก
5. การติดต่อประสานงาน กับแผนก อื่นๆ
6. ออก เอกสาร นสก.
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ใช้โปรแกรม พื้นฐาน Word, Execl, Powerpint , Internet, E-mail
  2. ใช้โปรแกรม SME Move
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ กรรมการ 5 ส
Safety
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 10/08/2023