Jobsiam.com

หาคน หางาน คุณภาพ

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบ.]

ประกาศตำแหน่งงานว่าง อัพเดท ล่าสุด (29 พฤศจิกายน 2564): เปิดรับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย) บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด | แนะนำ ตำแหน่งงานบริษัท ที่น่าสนใจ (29 พฤศจิกายน 2564): เปิดรับสมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
 
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 445 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สรรหาประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานบุคคล , ใบสมัครงานฝึกอบรม ,ใบสมัครงานสรรหา
1. ธุรการ/ประสานงาน
2. จัดซื้อ
3. บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ เขตมีนบุรีและสถานที่ใกล้เคียง อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. เจ้าหน้าที่กฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. บุคคล
2. ธุรการ
3. เสมียน
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ มาบตาพุต อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการบุคคลและธุรการ
2. ผู้จัดการทั่วไป
3. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รามคำแหง
สาขา การเงินการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 51 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Training and Development
2. HRD
3. Customer Servicer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บุคคล
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ หัวหิน,ปราณบุรี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบริหารบุคคล
2. งานพัฒนาบุคคลากร
3. HRBP
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ พิษณุโลก หรือใกล้เคียง อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ็HRM
2. HR Business Partner
3. Consult
  การศึกษาสูงสุด ปริญญา
สถาบัน ศิลปากร
สาขา โบราณคดี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR - Admin Manager
2. HR Manager
3. Admin Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา Marketing
ประสงค์ทำงานที่ Any อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Assistant Manager
2. Supervisor
3. Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา มนุษย์ศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ ฯ (บางพื้นที่) ใกล้ BTS อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Logistics / Transportation manager
2. Production manager
3. Warehouse manager
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกริก
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณทล อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
3. ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา การบริหารงานบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 51 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธนบุรี
สาขา บริหารการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
3. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกธุรการ
  การศึกษาสูงสุด Master Degree
สถาบัน Ramkhamhaeng University
สาขา M.B.A. For Modern Manager
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานทรัพยากรบุคคล
2. พนักงานบริการลูกค้า
3. พนักงานฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา การจัดการนวันกรรมสังคม
ประสงค์ทำงานที่ โรจนะ อยุธยา อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบุคคล
2. งานธุรการ
3. งานจัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี,อยุธยา อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล ( Human Resources)
2. ฝ่ายธุรการ ( Administration )
3. ฝ่ายจัดซื้อ ( Purchasing )
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2. ผู้ดูแลสวน
3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดหรือการขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
สาขา สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานฝึกอบรม ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน บุคคลซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานสรรหาอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง บุคคล , หาพนักงาน ฝึกอบรม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สรรหา

สอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@jobsiam.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
JOBSIAM.COM : จ๊อบสยาม ดอทคอม หาคน หางาน คุณภาพ