ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 445 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สรรหา


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานบุคคล , ใบสมัครงานฝึกอบรม ,ใบสมัครงานสรรหา
1. ผุ็จัดการฝ่ายบุคคล
2.
ฝ่ายฝึกอบรม
3. ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2.
งานบุคคล
3. สรรหา,ฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา สารสนเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
2.
ธุรการทั่วไป
3. ฝ่ายการตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัญฑิต
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ พังงา อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
1. หัวหน้า Payroll
2.
เจ้าหน้าที่สรรหา
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
1. HR
2.
Operation
3. Internal Auditor
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการบุคคลและธุรการ
2.
ผู้จัดการทั่วไป
3. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รามคำแหง
สาขา การเงินการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 53 ปี เพศ  หญิง
1. Training and Development
2.
HRD
3. Customer Servicer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
2.
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3. หัวหน้างานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2.
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา วิทยาการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
2.
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันรัชภาคย์
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เขตพญาไท ลาดกระบัง บางนา สวนหลวง อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2.
เจ้าหน้าที่สรรหา
3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2.
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
3. ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 56 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2.
ผู้ดูแลสวน
3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดหรือการขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
สาขา สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
1. หัวหน้างานบุคคล
2.
หัวหน้างานฝึกอบรม
3. ผู้ช่วยผู้จัดการบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2.
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. เจ้าหน้าที่กฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
1. บุคคล
2.
ธุรการ
3. เสมียน
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ มาบตาพุต อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2.
เจ้าหน้าที่สรรหา
3. เจ้าหน้าที่บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ พันท้ายนรสิงห์ อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2.
เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมถ์
สาขา การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
1. งานบริหารบุคคล
2.
งานพัฒนาบุคคลากร
3. HRBP
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ พิษณุโลก หรือใกล้เคียง อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
1. Assistant Manager
2.
Supervisor
3. Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา มนุษย์ศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ ฯ (บางพื้นที่) ใกล้ BTS อายุ 46 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง บุคคล , หาพนักงาน ฝึกอบรม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สรรหา