เจอแล้ว! ใบสมัครงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล, หาพนักงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล, หาคนทำงานหัวหน้างานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้างานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/ฝึกอบรม/สรรหา/ค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12130
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 3 ธันวาคม 2529 (อายุ 38 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 188 cm. น้ำหนัก 95 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร จบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  3. หัวหน้างานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
เงินเดือน 27000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2565
เกรดเฉลี่ย 3.53
5.2  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2552
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2562 จนถึง พฤศจิกายน 2563
ชื่อบริษัท บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่-ติดต่อ
188 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10500
เงินเดือน
21000
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ความรับผิดชอบ 1. งานสรรหา
- สำรวจความต้องการกำลังพลจากใบขออัตรากำลังพลของแต่ละฝ่ายภายในบริษัท
- ประกาศรับสมัครงานตามเว็บไซต์รับสมัครงาน Facebook หรือกรมการจัดหางาน
- คัดเลือกใบสมัคร และสัมภาษณ์งานเบื้องต้นทางโทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อลงตารางนัดหมายสัมภาษณ์งาน
- ตรวจสอบเอกสารผู้เข้ารับการสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์งานเบื้องต้นก่อนส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดทำการสัมภาษณ์งาน
- ติดตามผลการสัมภาษณ์งาน และนัดหมายวันเริ่มงานกับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์งาน
- ปฐมนิเทศพนักงาน ในหัวข้อแนะนำบริษัท และกฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงานของบริษัท
- คีย์จัดเก็บข้อมูลพนักงานลงระบบ รันรหัสพนักงาน และบาร์โค้ดพนักงาน
- จัดทำข้อมูลอัตรากำลังพลในปัจจุบันของบริษัท รายงานผู้จัดการ และผู้บริหาร
- จัดทำเอกสารประเมินผลการทดลองงาน ติดตามผลการประเมิน และจัดทำจดหมายแจ้งผลการประเมินผลการทดลองงานให้พนักงานรับทราบ

2. งานฝึกอบรม
- วางแผนการฝึกอบรมกับหน่วยงานฝ่ายขาย สำรวจถึงจำนวนผู้เข้าอบรม และระยะเวลาในการเข้าอบรม
- จัดทำงบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรม ทั้งค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร
- วางแผนภายในหน่วยงานในการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และของใช้ที่จำเป็นในการฝึกอบรม
- ประสานงานกับวิทยากร เตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม
- ดูแลความเรียบร้อยโดยรวมภายในวันงานของการจัดฝึกอบรม
- สรุปค่าใช้จ่ายจริงกับฝ่ายบัญชี และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

3. แรงงานสัมพันธ์
- จัดทำประกาศต้อนรับพนักงานเข้าใหม่ และประกาศแจ้งข่าวสารภายในบริษัท
- จัดทำยื่นแบบส่งรายงานการจ้างคนพิการ และงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
- ตรวจตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของพนักงาน
- พิจารณาการลงโทษ การออกหนังสือ แบบรายงานข้อผิดพลาดของพนักงาน (EMC) หรือหนังสือเตือน (Warning Letter)
- ประสานงานจัดกิจกรรมภายในบริษัท เช่นวันเกิดผู้บริหาร
- ทำเอกสารมอบอำนาจดำเนินคดีกรณีพนักงานทุจริต

4. ธุรการ และจัดซื้อ
- ตรวจสอบการทำงานของแม่บ้าน และรปภ
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซมจุดบกพร่องภายในอาคารสำนักงาน
- จัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายของใช่แม่บ้าน และสำนักงาน
- เปิด PO และตรวจสอบเอกสารรายการการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
- ตรวจสอบการจัดทำเอกสารโอนย้ายทรัพย์สินภายในสำนักงาน
- ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2555 จนถึง กรกฎาคม 2562
ชื่อบริษัท บริษัท แอร์เซิร์ฟ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เงินเดือน
20000
ตำแหน่ง
HR Officer
ความรับผิดชอบ 1. ดึงข้อมูลการบันทึกเวลาเข้างาน และเลิกงานจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทั้งสำนักงานใหญ่ แ ละสถานีต่าง ๆ และประมวลผลลงโปรแกรม ACC Payroll system
2. ตรวจสอบเวลาการทำงานล่วงเวลาดของพนักงานระดับปฏิบัติการ
3. จัดทำรายงานสรุปการทำเงินเดือนของพนักงานสำนักงานใหญ่ สถานีที่รับผิดชอบ และตรวจสอบรายงานการทำเงินเดือน และค่าล่วงเวลาของบริษัทในเครือ
4. ประกาศรับสมัครงานในอินเตอร์เน็ต รวบรวมข้อมูลประสานงานหน่วยงานต้นสังกัดในการคัดเลือก และสัมภาษณ์งาน ไปจนถึงนัดเริ่มงาน
5. ปฐมนิเทศพนักงาน จัดทำบัตรพนักงาน และบันทึกข้อมูลพนักงานลงในโปรแกรมบริหารงานบุคคล
6. จัดทำสรุปสถิติข้อมูลการลาของพนักงาน และใบเตือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลงานประจำปี
7. ประสานงานกับ บริษัท ท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทยในการจัดทำบัตรผ่านเข้าออกในพื้นบริเวณท่าอากาศยาน
8. ประสานงานกับ บริษัทสายการบินในการจัดทำเอกสารเพื่อขอทำบัตรผ่านเข้าออกในพื้นที่ท่าอากาศยาน
9. ประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจสอบประวัติอาชญากรของพนักงาน
10. ประสานงานกับพนักงานในบริษัทในการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เช่น งานปีใหม่, Company Outing
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2553 จนถึง พฤษภาคม 2555
ชื่อบริษัท บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่-ติดต่อ
นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
เงินเดือน
15000
ตำแหน่ง
HR Officer
ความรับผิดชอบ - ทำรายงานความเคลื่อนไหวพนักงานรับเข้า ลาออกของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน
- ทำข้อมูลจ่ายเงินเดือนผ่านโปรแกรม B Plus Payroll
- ดูแลสวัสดิการโรงอาหาร และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆของสำนักงาน
- รวบรวมข้อมูลกำกระทำผิดทางวินัยของพนักงานเพื่อใช้เป็นปัจจัยในการประเมินผล
งานประจำปี
- รับสมัครงาน และปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
- คัดแยกใบสมัครเพื่อสรรหาและเรียกคนสัมภาษณ์งาน
- ดูแลเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล เช่น ประวัติพนักงาน
- จัดอบรมให้กับพนักงานในบริษัท
- สุ่มตรวจสารเสพติดในกลุ่มพนักงาน และรายงานแจ้งผู้บังคับบัญชา
- ดูแลเรื่องการซื้อขายเศษซากที่ไม่ได้ใช้แล้วของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 จนถึง พฤษภาคม 2561
สถาบันอบรม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน
หลักสูตรการอบรม
คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด ปานกลาง อ่าน ดี เขียน ปานกลาง
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ทำอาหาร
  2. เป็นพิธีกร จัดรายการ Public Speaker
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 20/11/2023