ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 151 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งช่างไฟฟ้า,ช่างไฟฟ้า,ช่างคอมพิวเตอร์


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ , ใบสมัครงานช่างไฟฟ้า ,ใบสมัครงานช่างคอมพิวเตอร์
1. หัวหน้าช่างอาคาร
2.
ช่างช่อมบำรุง
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ส
สถาบัน โรงเรียนฐานเทคโน
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างไฟฟ้า wiring
2.
ช่างเทคนิค
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน รร.เทคโนโลยี ปทุมธานี
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 53 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างไฟฟ้า
2.
ช่างซ่อมบำรุง
3. เขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างไฟฟ้าตอนโทรล
2.
ช่างไฟฟ้า
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
สาขา เทคโนโลยีการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
1. ช่าง
2.
QaQc
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
1. IT Support
2.
Technical Support
3. Technical Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปรีญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างเทคนิค
2.
ช่างคอมพิวเตอร์
3. พนักงานส่งเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ม.ปลาย
สถาบัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างไฟฟ้า
2.
ช่างฟ้าไฟ
3. ไฟฟ้าช่าง
  การศึกษาสูงสุด ป ตรี
สถาบัน ราชพัดราชนครินทร
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ที่มีทาง อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
1. ส่งเอกสาร
2.
ชิ๊ปปิ้ง
3. ส่งเอสาร
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
สาขา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างไฟฟ้า
2.
ช่างซ่อมบำรุง
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด
2.
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา วิทยาการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล-ต่างจังหวัด อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างไฟฟ้า
2.
ช่างซ่อมบำรุง
3. ช่าง
  การศึกษาสูงสุด ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน เทคนิคลำปาง
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
1. จป.วิชาชีพ

  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิค
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ จ.ปทุมธานี หรือปริมณฑล อายุ 53 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานขับรถผู้บริหาร
2.
พนักงานขับรถผู้บริหาร
3. พนักงานขับรถผู้บริหาร
  การศึกษาสูงสุด อาชีวะ
สถาบัน โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ PLASESS HI TECH Co,LTD. อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างไฟฟ้า
2.
พนักงานซ่อมบำรุง
3. ช่างเครื่องปรับอากาศ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรม อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างit
2.
ผู้ช่วยเครน
3. ช่างซ่อมทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ แท่นขุดเจ๊าะน้ำมัน อ่าวไทย อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงาน
2.
ช่างเทคนิค
3. ฝ่ายฝลิต
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยการอาีชีพห้วยผึ้ง
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. ช่างไฟฟ้า
2.
พนักงาน QC
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ จ.สงขลา อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างไฟฟ้า
2.
ช่างช่อมบำรุง
3. ช่างเครื่องยนต์
  การศึกษาสูงสุด ปวช.3
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ กทม. รัชดา - ห้วยขวาง อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างไฟฟ้า
2.
ช่างไฟฟ้า
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี-ระยอง อายุ 27 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , หาพนักงาน ช่างไฟฟ้า | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์