เจอแล้ว! ใบสมัครงาน จป.วิชาชีพ, หาพนักงาน , หาคนทำงาน | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่ง ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 10 มกราคม 2513 (อายุ 54 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 170 cm. น้ำหนัก 65 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. จป.วิชาชีพ
2.
  3.
เงินเดือน 17,000 บาท
สถานที่ที่ต้องการทำงาน จ.ปทุมธานี หรือปริมณฑล
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปวส.
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
วุฒิการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2534
เกรดเฉลี่ย 2.21
5.2  
ระดับการศึกษา ปวช.
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
วุฒิการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2532
เกรดเฉลี่ย 2.56
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2550 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท ที.ซี. เรซิตัน จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
101/92 ม.20 (นวนครโครงการ1) ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เงินเดือน
17,000 บาท
ตำแหน่ง
จป.วิชาชีพ
ความรับผิดชอบ ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ * ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน * จัดทำรายงานต่างๆด้านความปลอดภัยในการทำงาน และรวมถึงรวบรวมการสอบสวนและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน * เป็นวิทยากรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน * ดำเนินการตามแผนงานและนโยบายของบริษัทฯ * ช่วยงานฝ่ายบุคคลด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ * จัดทำและรวบรวมส่งรายงานเอกสารการฝึกอบรม ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน *ติดต่อและประสานงานการขอใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ กรมอุตสาหกรรมทหารฯ *งานซ่อมบำรุงทั่วไป
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2544 จนถึง มกราคม 2550
ชื่อบริษัท บี.วี.ไดมอนด์ โพลิชชิ่ง เวอร์คส์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
55/19 ม.13 (นวนครโครงการ4) ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เงินเดือน
15,000 บาท
ตำแหน่ง
Safety Officer/ฝ่ายบุคคล
ความรับผิดชอบ * ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ * ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน * จัดทำรายงานต่างๆด้านความปลอดภัยในการทำงาน และรวมถึงรวบรวมการสอบสวนและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน * เป็นวิทยากรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน * ดำเนินการตามแผนงานและนโยบายของบริษัทฯ * ช่วยงานฝ่ายบุคคลด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ * จัดทำและรวบรวมส่งรายงานเอกสารการฝึกอบรม ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
38/38-39 ม.4 ซ.คลองแปด ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เงินเดือน
12,000 บาท
ตำแหน่ง
Saftey Officer / ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
ความรับผิดชอบ * ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ * ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน * จัดทำรายงานต่างๆด้านความปลอดภัยในการทำงาน และรวมถึงรวบรวมการสอบสวนและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน * เป็นวิทยากรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน * ซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักรกล * ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายใน/ภายนอกอาคาร
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2542 จนถึง กันยายน 2542
สถาบันอบรม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานแห่งประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
จป. วิชาชีพ 180 ชั่วโมง
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2542 จนถึง กรกฎาคม 2542
สถาบันอบรม เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หลักสูตรการอบรม
การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9000
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2551 จนถึง กุมภาพันธ์ 2551
สถาบันอบรม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานแห่งประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
จป. วิชาชีพ 42 ชั่วโมง
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย พอใช้ คำ/นาที   อังกฤษ พอใช้ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. คอมพิวเตอร์
  2. อินเตอร์เน็ต
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ โครงการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านต่างๆ อาทิเช่น ปรับปรุงระบบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านแสง เสียง ความร้อน
*อบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 06/10/2018