ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 220 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งการผลิต,การผลิต,ควบคุมคุณภาพ


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานโรงงาน , ใบสมัครงานการผลิต ,ใบสมัครงานควบคุมคุณภาพ
1. วิศวกร
2.
ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. ผู้จัดการแผนก
  การศึกษาสูงสุด ป.โทร
สถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา อุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหนก็ได้ อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
1. QC,QA
2.
R&B
3. พนักงานไลน์ผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฏนครปฐม
สาขา ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
1. ควบคุมคุณภาพ
2.
การผลิต
3. งานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
1. ตรวจสอบคุณภาพ QC,QA
2.
ทำขนมเบเกอรี่
3. ฝ่ายขาย
  การศึกษาสูงสุด มัธยม
สถาบัน รร. บ้านเป้าวิทยา
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ กทม. หทัยราษฎร์ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. หัวหน้าฝ่ายผลิต
2.
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. ผลิต
2.
งานโรงงาน
3. ทำได้หมดไม่กี่ยงงานค่ะ
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่3
สถาบัน อำนาจเจริญพิทยาคม
สาขา วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 19 ปี เพศ  หญิง
1. ผลิต
2.
งานโรงงาน
3. ทำได้หมดไม่กี่ยงงานค่ะ
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่3
สถาบัน อำนาจเจริญพิทยาคม
สาขา วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 19 ปี เพศ  หญิง
1. Quality Control
2.
Technician
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สาขา เทคนิคโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง,ชลบุรี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
1. Quality Management Supervisor/Manager
2.
Food Safety Supervisor/Manager
3. Quality Assurance Supervisor/Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา การจัดการธุรกิจอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ หรือ ปริมณฑล อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานควบคุมเครื่องจักร
2.
พนักงานฝ่ายผลิต
3. พนักงานฝ่ายสต็อคสินค้า
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
สาขา มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 3
ประสงค์ทำงานที่ คลองหลวง ปทุมธานี อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานธุรการ
2.
ควบคุมคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
2.
ตรวจสอบคุณภาพ/การผลิต
3. ธุรการประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. วางเเผนควบคุมการผลิต
2.
ออกเเบบ
3. ตรวจสอบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การจัดการอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยร
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท อณิช พลัส จำกัด อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. Production Manager
2.
Engineer
3. Management
  การศึกษาสูงสุด ป.โท
สถาบัน ม.ราม
สาขา บริหารอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ viet nam ,ลาว, ในประเทศ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
1. ฝ่ายผลิต
2.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี โคราช อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. ฝ่ายผลิต
2.
ควบคุมเครื่องจัก
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน โรงเรียนโนนกอกวิทยา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี โคราช อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. Quality control
2.
Microbiology
3. Chemical analyst
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ กทม.และปริมณฑล อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
1. คิวซี คิวเอ
2.
หัวหน้างาน
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ร.ร.ตาพระยา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ จ.สมุทรปราการ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานควบคุมคุณภาพ
2.
R&D
3. QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2.
พนักงานโรงงาน
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ช 2
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุสาหกรรมบางพลี อายุ 27 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง โรงงาน , หาพนักงาน การผลิต | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ควบคุมคุณภาพ