เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ฝ่ายผลิต, หาพนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, หาคนทำงานทั่วไป | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ฝ่ายผลิต ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ฝ่ายผลิต ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคอีสาน
จังหวัด ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40130
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 6 พฤษภาคม 2539 (อายุ 28 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 155 cm. น้ำหนัก 47 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร -
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ฝ่ายผลิต
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  3. ทั่วไป
เงินเดือน 12,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี โคราช
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560
เกรดเฉลี่ย 3.50
5.2  
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2558
เกรดเฉลี่ย 3.5
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2561 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท บริษัทกรุงไทยคลังไฟฟ้าจำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
444 ม.10 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
เงินเดือน
10,000
ตำแหน่ง
แคชเชียร์/ฝ่ายขาย
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบเกี่ยกับบัชชี/การเงิน
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2558 จนถึง กันยายน 2558
ชื่อบริษัท บริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทย จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
700/402 กม 57 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนสุขุมวิท ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เงินเดือน
12000
ตำแหน่ง
พนักงานฝ่ายผลิต
ความรับผิดชอบ ประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัทในไลน์การผลิต
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2557 จนถึง กันยายน 2557
ชื่อบริษัท บริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทย จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
700/402 กม 57 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนสุขุมวิท ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เงินเดือน
13000
ตำแหน่ง
พนักงานฝ่ายผลิต
ความรับผิดชอบ ประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัทในไลน์การผลิต
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2558 จนถึง กันยายน 2558
สถาบันอบรม บริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทย จำกัด
หลักสูตรการอบรม
นักศึกษาฝึกงานในไลน์การผลิต
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา English พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
ภาษา จีน พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 25 คำ/นาที   อังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. มนุษยสัมพันธ์
  2. การสื่อสาร
  3. การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือเฉพาะทาง
  4. การทำงานเป็นทีม
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ มีประสบการณ์ในการฝึกงานโดยทำงานในไลน์การผลิตที่บรฺษัทโซนี่เทคโนโลยี ปรพเทศไทยจำกัด จ.ชลบุรี
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 22/12/2021