ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 173 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งปศุสัตว์,ปศุสัตว์,เหมืองแร่


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเกษตร , ใบสมัครงานปศุสัตว์ ,ใบสมัครงานเหมืองแร่
1. หัวหน้าบุคคล
2.
ฝ่ายบุคคล
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ธุรกิจ
สาขา ทรัพยากร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. สัตวบาล
2.
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. นักวิชาการ
2.
ผู้ช่วยนักวิจัย
3. ผลิต/ตัวแทนจำหน่าย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา การประมง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
1. นักวิชาการประมง
2.
ควบคุมคุณภาพอาหารทะเล
3. ดูแลสัตว์น้ำ
  การศึกษาสูงสุด สำเร็จการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา วาริชศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
1. นักวิชาการประมง
2.
เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำ
3. เกี่ยวกับสัตว์น้ำ
  การศึกษาสูงสุด ปรีญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
สาขา วารีชศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สามารถไปไดทุกที่ อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
1. งานเกษตร ประมง
2.
เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
3. การโรงแรมและบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
สาขา วิทยาศาสตร์การประมง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
1. สัตวบาลประจำฟาร์ม
2.
สัตวบาลส่งเสริม
3. สัตบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยผู้จัดการ
2.
พนักงานฝ่ายบุคคล
3. พนักงานบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา ประติมากรรม
ประสงค์ทำงานที่ แม่สอด อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. สัตวบาลฟาร์ม
2.
สัตวบาลฟาร์ม
3. สัตวบาลฟาร์ม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ กทม-ปริมลฑล อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. สัตวบาลฟาร์ม
2.
สัตวบาลส่งเสริม
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกพื้นที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. สัตวบาล
2.
สัตวบาลส่งเสริม
3. นักวิชาการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. QC
2.
สัตวบาลสัตว์น้ำ
3. เจ้าหน้าที่Lab
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. สัตวบาล
2.
สัตวบาล
3. ส่งเสริม
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่สัตวบาลส่งเสริม
2.
สัตวบาล
3. สัตวบาลประจำฟาร์ม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมภูมิทัศน์
2.
พนักงานออกแบบแบบภูมิทัศน์
3. เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมลฑล อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
1. สัตวบาล
2.
ฝ่ายขาย
3. เสมียนบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ฟาร์ม อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. สัตวบาล(สุกร)
2.
สัตวบาล(ไก่เนื้อ)
3. เซลขายอาหารสัตว์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
1. หัวหน้าคนสวน
2.
โฟร์แมนจัดสวน
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มทร ศรีวิชัย วข นครศรีธรรมราช
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ ประเทศไทย อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าภูมิทัศน์
2.
หัวหน้างานสวน
3. โฟร์แมนเกษตรด้านภูมิทัศน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเคโนโลยีราชมงคล
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯปริมนฑล อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
1. นักวิจัย,ผู้ช่วยนักวิจัย
2.
นักวิชาการเกษตร
3. ฝ่ายการผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา วิทยาศาสตร์การเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 28 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง เกษตร , หาพนักงาน ปศุสัตว์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง เหมืองแร่