เจอแล้ว! ใบสมัครงาน นักวิชาการ, หาพนักงาน ผู้ช่วยนักวิจัย, หาคนทำงานผลิต/ตัวแทนจำหน่าย | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งผลิต/ตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง นักวิชาการ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเกษตร ประมง/ปศุสัตว์/เหมืองแร่
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคเหนือ
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57290
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 21 กุมภาพันธ์ 2543 (อายุ 24 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 159 cm. น้ำหนัก 54 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. นักวิชาการ
2. ผู้ช่วยนักวิจัย
  3. ผลิต/ตัวแทนจำหน่าย
เงินเดือน 15000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)
สาขาวิชา การประมง
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2565
เกรดเฉลี่ย 2.83
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม 2564 จนถึง เมษายน 2565
สถาบันอบรม ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง
หลักสูตรการอบรม
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ขอบเขตของงานที่ได้รับผิดชอบคือกลุ่มงานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 1.ร่วมปฏิบัติการออกเก็บตัวอย่างน้ำและ Tar ball เพื่อนำมาวิเคราะห์ปิโตรเลียม 2.การวิเคราะห์แอมโมเนีย (Analytical Method of Ammonia) 3.การวิเคราะห์ไนไตรท์ ( Analytical Method of Nitrite ) 4.การวิเคราะห์ไนเตรท ( Analytical Method of Nitrate ) 5.การวิเคราะห์ซิลิเกต ( Analytical Method of Silicate ) 6.การวิเคราะห์ฟอสเฟต ( Analytical Method of Phosphate ) 7.การวิเคราะห์คลอโรฟิลล์เครื่องมือและอุปกรณ์ (Apparatus) 8.การศึกษาปริมาณ Total Coliforms Bacteria และ Faecal Coliforms Bacteria 9.ศึกษาการเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินและวิธีการคัดแยก
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 30 คำ/นาที   อังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. Microsoft Office ต่างๆ Word, Excel, Powerpoint
  2. ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ควบคุมสถานการณ์ จัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดี
  3. ว่ายน้ำ
  4. ถ่ายรูปกล้องฟิล์ม
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (สร้างผลิตภัณฑ์ปลากดหลวงรมควัน)
เข้าร่วมโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
หลักสูตร "การผลิตบัณฑิตเกษตรพันธุ์ใหม่รุ่นที่ 5
และการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นเยาว์รุ่นที่ 2
(สร้างผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่าปลากดหลวงรมควัน)
เป็นฝ่ายสันทนาการงานทักษะประมง ปีการศึกษา 2562
เป็นสมาชิกฝ่ายสันทนาการของนักศึกษาคณะ ปีการศึกษา 2562-2563
เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 37
เข้าค่ายผู้นำอาสา 3 คณะ (คณะประมง,คณะผลิตกรรม,คณะสัตวศาสตร์)
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 22/03/2024