เจอแล้ว! ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่, หาพนักงาน คีย์ข้อมูล, หาคนทำงานประสานงาน | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งคีย์ข้อมูล ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งประสานงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานการตลาด/ขาย/ส่งเสริมการขาย
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 8 กันยายน 2535 (อายุ 31 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 48 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่
2. คีย์ข้อมูล
  3. ประสานงาน
เงินเดือน 15,500
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯและปริมณฑล
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การตลาด
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561
เกรดเฉลี่ย 3.33
5.2  
ระดับการศึกษา อนุปริญญา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา การตลาด
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2559
เกรดเฉลี่ย 3.19
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2563 จนถึง ตุลาคม 2564
ชื่อบริษัท บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารพญาไทพลาซ่า
เงินเดือน
15,000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบ ดูแล ระบบงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานกับเป็นปกติ ปิด-เปิดเครื่องตามเวลาที่กำหนดไว้ทำรายงานความผิดพลาด และความผิดปกติของการประมวลผลหรือการทำงานของคอมพิวเตอร์ แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
- เป็นผู้ให้ข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ ไห้ข้อมูลความต้องการในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานในหน่วยงาน การใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นของระบบที่บริษัทประสานงานกันไว้
- ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยราชการ ออกแบบและร่างจดหมายราชการ
- ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อส่งออกเอกสารทางราชการ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2562 จนถึง กรกฎาคม 2563
ชื่อบริษัท บริษัท นวกิจ?ประกันภัย จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารสาธรนคร
เงินเดือน
15,000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่?ปฏิบัติการ?กรมธรรม์?
ความรับผิดชอบ - ตรวจเอกสารกรมธรรม์/ คีย์รับกรมธรรม์และพรบ.เกี่ยวกับ?ประกันภัย?รถยนต์
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2562 จนถึง มิถุนายน 2562
ชื่อบริษัท บริษัท ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
เงินเดือน
12,000
ตำแหน่ง
Document sfaff
ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบ?แฟ้มเอกสาร?ขั้นตอนการนำเข้าของการขนส่งระหว่างประเทศ
- ตรวจสอบข้อมูล?และความถูกต้องก่อนเก็บข้อมูลคัดแยกเข้าคลังเอกสาร
- รายงานและส่งรีพอร์ต เพื่อรวบรวมข้อมูลลงexcel เพื่อประสานงานในฝ่ายขนส่ง
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 30 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. Microsoft Word
  2. Microsoft Excel
  3. Power Point
  4. Spss
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 08/06/2023