ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)     Finance Manager (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน)ประกาศตำแหน่งงาน Finance Manager (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน) | หางาน สมัครงาน ที่ JobSiam.com , สมัครงานที่ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) 

  


บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการเงินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการค้ารถยนต์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิด

 
หางาน Finance Manager (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน)
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :  1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
.บริหารเงิน และสภาพคล่อง พร้อมทั้งมอนิเตอร์เงินคงเหลือประจำวันของ เพื่อให้เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ
2.ตรวจสอบการและควบคุม ในการใช้วงเงินกู้ยืมและตั๋วสัญญาใช้เงิน และวางแผนในการตัดตั๋วสัญญาใช้เงิน
3.ติดต่อประสานงานงานกับธนาคารต่างๆในการขอเบิกเงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และปิดตั๋วสัญญาใช้เงิน
4.ตรวจสอบข้อมูลข้อมูลการรับเงิน และจ่ายเงินประจำวัน และควบคุมการส่งงาน / ปิดงานประจำวันของสาขา
5.ตรวจสอบและควบคุมงาน Collection ในการติดตามหนี้ และการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท
6.ควบคุมตรวจสอบการนำเข้าฝากเข้าบัญชีบริษัท และดำเนินการสั่งโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆของสาขาบริษัท เพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารเงินของแต่ละสาขา
7.ควบคุมและตรวจสอบการปิดยอด Floor plan BML เมื่อการมีการแจ้งจำหน่ายรถยนต์แล้ว
8.ติดต่อประสานงานกับบริษัทไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงิน เพื่อเปิดธุรกรรมในการใช้บัตรเครดิต หรือ ร่วมโปรโมชั่นกับสถานบันการเงินต่าง ๆ
9.ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายซ่อมตัวถัง ในการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินทั้งหมด
10.ตรวจทานและจัดทำแผนในการควบคุมงานทางด้านการเงินทั้งสาขาและสำนักงานใหญ่
11.ควบคุมต้นทุนทางการเงินให้ต่ำที่สุด และตรวจสอบการรับเงินและจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง
12.ดูแลและตรวจสอบงานการขายและประสานงานกับสถานบันการเงินที่เกี่ยวในการจัดเงินค่าตัวรถควบคุมตรวจสอบการออกเอกสารทางการเงิน ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
13.ควบคุมและตรวจทานการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง (Assistant Finance Manager) และผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
14.วางแผนในการตรวจสอบและควบคุมเพื่อลดช่องว่าง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
15.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร / สถาบันการเงิน/ ลีสซิ่ง
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานบัญชี การเงิน/ตรวจสอบภายใน งานบัญชี การเงิน/ตรวจสอบภายใน
จังหวัด :  กรุงเทพ
เขต : ดุสิต
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
-ชาย/หญิง 35 - 50 ปี การศึกษาระดับ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน / การบัญชีทั่วไป
-มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 7 ปี
-ถ้ามีประสบการณ์ทำงานในบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์มาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
-ซื่อสัตย์ สุจริต วางตัวเป็นกลาง โปร่งใส
-เป็นที่ปรึกษาและสามารถให้คำแนะนำ แก้ปัญหาให้ทีมงานได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงานบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
จังหวัด กรุงเทพ   10310

ติดต่อ : โทร. 029352000
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 13 มิถุนายน 2567
Power By JOBSIAM.COM
กรุงเทพตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บัญชี สาขาเกษตร-นวมินทร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง