JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน
     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 5
Bookmarks Here!
  


 ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่าง อัทเดท
หางาน สมัครงาน | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
Manufacturing Equipment Engineer (Robot PLC Mechanical)  
ผู้ชายหรือผู้หญิง อายุ 26-35 ปี
ปวส. - ปริญญาตรี
Can speak English or Japanese possible meeting level
Need driving lisence
Positive person who wants to master technology
For promising people consider training for Japan and other countries
Experienced in the FA industry, we have experience in practical business and want immediate fighting strength

SANPONET Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 เมษายน 2561
Office Engineering
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา โยธา
สามารถเดินทางไปประไซท์งาน ต่างจังหวัดได้
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ซันไชน์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 เมษายน 2561
Spare Part & Service Engineer
เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สามารถทำงานใต้ความกดดันได้
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2561
Production Engineer Staff
Male 25 years old up.
Diploma or Bachelor's degree
Experience 3-5 years in Industrial In Plastics Injection Molding Production Engineer
Good computer skill in Solid Work .
Good command in English.

YAHAGI (THAILAND) CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2561
วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบ/ช่างเขียนแบบ (Project Eng./Design Eng./Draftsman)
อายุ 25 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
"วิศวกร" จบด้านวิศวกรรม เครื่องกล / แมคคาทรอนิคส์ / วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล หรืออื่นๆ ที่สามารถทำงานได้
"ช่างเขียนแบบ " จบ ปวส. ขึ้นไป ทางด้านเขียบแบบเครื่องกล หรือ ช่างกลโรงงาน จบปริญญาตรี ด้านเครื่องกล เป็นหลัก
ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ทุกตำแหน่ง ต้องมีทักษะด้านการออกแบบ Auto Cad และมีพื้นฐาน Solid works หรือ Inventor พอสมควร
ต้องมีลักษณะชอบคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ชอบแสดงความคิดเห็น รักในการออกแบบ
ทำ BOQ และ BOM ได้ หรืออย่างน้อยต้องพอเข้าใจ วางแผนจัดทำขั้นตอนการออกแบบและสั่งผลิตได้
ทุกตำแหน่ง ต้องขับขี่รถยนต์ได้ ออกต่างจังหวัดดูหน้างาน หรือควบคุมการติดต้ังได้
วิศวกรโครงการ ควรจะต้องมีทักษะในการวางแผน เข้าใจหลักการการบริหารงานโครงการ

บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 เมษายน 2561
Maintenance Engineer
ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงในบริษัทอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์อย่างน้อย 3-4 ปี
มีความสามารถในการวางแผน ควบคุม การซ่อมบำรุงในระดับพลังงานสามัญ
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Ms Office
มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้น และความสามารถปรับตัวภายใต้การทำงานที่กดดัน

Mirai jobs Recruitment Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 เมษายน 2561
วิศวกรฝ่ายผลิต
เพศชาย
อายุไม่เกิน 30 ปี
จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ หากเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
กะตือรือร้นเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ
สามารถทำงานเป็นกะได้

บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 6 อัตรา
ประกาศงาน 17 เมษายน 2561
วิศวกรกระบวนการผลิต (Senior Process Engineer )
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปี ขึ้นไป
***หากสามารถแนบ Resume ส่งมาที่เมล์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
***สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานลำลูกกา คลอง13 ได้ในอนาคต (มีเบี้ยเลี้ยงและรถรับ-ส่ง)

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 เมษายน 2561
วิศวกร (Engineer)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (วศบ./วทบ. Mechanical/Mechatronic/Agro-Machinery/Physics หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานออกแบบ ผลิต ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์เกษตรอัฉริยะ smart farming technology
ขยันเรียนรู้และชอบนำความรู้ทางวิศวกรรมไปใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและสังคม
อดทนและเป็นนักแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยมีคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา
สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบทางวิศวกรรมได้อย่างน้อย 1 โปรแกรม (CATIA / SolidWorks / Inventor / AutoCAD / FreeCAD / NX / Solid Edge)
มีทักษะในการสื่อสารนำเสนอผลงานต่อทีมงานและหัวหน้างาน
หากมีทักษะพื้นฐานงานใน workshop เพิ่มเติมเช่น กลึง กัด เจาะ พับ เชื่อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีต้อนรับทั้งผู้ที่จบใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานแล้ว

บริษัท ไบโอแมส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 เมษายน 2561
D&D Engineer
Male or Female age 22-25 years old
Bachelor's degree in Electronic ,Electrical ,Machanical ,Mechatronic or related field
Require skill of CAD, CATIA

YIC Asia Pacific Corporation Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 เมษายน 2561
วิศวกรฝ่ายขาย
เพศชาย สัญชาติไทย
อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไฟฟ้าเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี
มีทักษะในด้านงานขาย ด้านการตลาด ทักษะในการติดต่อประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมียานพาหนะเป็นของตนเอง
สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
สามารถทำงานล่วงเวลาได้

บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 เมษายน 2561
PROJECT ENGINEER - Electrical Engineer-Mechanical Engineer
Male, Thai nationality
Age not over 30 years old
Bachelor's degree in Electrical Power Engineering.
Experience of 1-3 years in maintenance function.
Good command in computer and English literacy
Proactive, cleary communication, interpersonal skill, willing to learn and able to work under pressure
Problem solving, analytical skill and team player skill (necessary)

Great Advance Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
ประกาศงาน 07 เมษายน 2561
Maintenance Engineer
ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงในบริษัทอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์อย่างน้อย 3-4 ปี
มีความสามารถในการวางแผน ควบคุม การซ่อมบำรุงในระดับพลังงานสามัญ
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Ms Office
มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้น และความสามารถปรับตัวภายใต้การทำงานที่กดดัน

Mirai jobs Recruitment Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 เมษายน 2561
วิศวกรประกันคุณภาพ(IQA) (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง))
เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 เมษายน 2561
วิศวกร IE, วิศวกรวางแผนการผลิต(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลห้วยกะปิ))
เพศชาย
อายุ 24 - 35 ปี
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี
สามารถเขียนและอ่านแบบได้
สามารถวางแผนงานด้านวิศวกรรมได้
มีความรู้ในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีความคิดสร้างสรรค์

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 เมษายน 2561
วิศวกรเครื่องกล
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม และ/หรือ เครื่องกล, การลำเลียงวัสดุ, และที่เกี่ยวข้อง
Diploma and/or Bachelor in Engineering and/or Mechanics, Material Handling, and or related field
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการติดตั้ง เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ระบบลำเลียงวัสดุ ระบบชั่ง
2 year experiences in factory equipment installation, conveying system, weighing system
สามารถใช้ AutoCAD หรือ Solidwork (พิจารณาเป็นพิเศษ)
intermediate level of using AUTOCAD software or Solidwork

Aria Tech Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 เมษายน 2561
วิศวกรประมาณราคาหรือช่างประมาณราคา
เพศชาย, หญิง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ในการประเมินราคางานโตรงสร้างและงานสถาปัตย์ในอาคารสูงอย่างน้อย 1 โครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft office) และ AutoCad ได้
ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สนใจต้องการร่วมงานกับบริษัทก่อสร้างอาคารขนาดกลางและขนาดสูงอย่างจริงจัง
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมจะเรียนรู้

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
ประกาศงาน 05 เมษายน 2561
Purchasing Engineer
เพศชายและหญิง, อายุ 22 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมไฟฟ้า
มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในงานวิศวกรด้านจัดซื้อ, ผลิต, หรือควบคุมคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรม
หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านวิศวกรด้านจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และ Auto CAD ได้

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
ประกาศงาน 03 เมษายน 2561
วิศวกรการผลิต (Process Engineer)
เพศชาย/เพศหญิง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมเคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
มีระเบียบวินัย ปฏิบัติงานที่ได้และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี

VS Group
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 เมษายน 2561
วิศวกร
เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 30 ปี
ปริญญาตรี สาขาเครืองกลโรงงาน ,อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง วุฒิคอบ. ,อสบ. ,วศบ.
ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
หากมีประสบการณ์ด้านอุสาหกรรมยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรม MS-Office, Auto Cad , Sonic Work ,Cartiea, UG จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 เมษายน 2561ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51698 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127933 คน