ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)     วิศวกร ควบคุมกระบวนการผลิต Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง วิศวกร ควบคุมกระบวนการผลิต - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

 
ดำเนินโครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HOT ROLLED COILS) เป็นรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2533 โดยใช้เงินลงทุนกว่า 13,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 13,000 ล้านบาทและมีกำลังการผลิตสูงสุด 2.4 ล้านตันต่อปี บริษัทฯ เริ่มทำการผลิตครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยมีโรงงานตั้งอยู่ ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สวัสดิการ
1. เงินรางวัลประจำปี(โบนัส)
2. การปรับเงินค่าแรงประจำปี
3. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำโรงงานบางสะพาน
4. เงินพิเศษสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำโรงงานบางสะพาน
5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ (ในประเทศและต่างประเทศ)
6. เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
7. ชุดเครื่องแบบพนักงาน
8. การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
9. ค่ารักษาพยาบาล
10. การประกันภัยหมู่ เช่น การประกันสุขภาพ อุบัติเหตุและเสียชีวิต เป็นต้น
11. โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
12. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5-10 % ของค่าแรง (ตามอายุงาน)
13. สหกรณ์ออมทรัพย์
14. เงินค่ากะ
15. ทุนการศึกษา
16. รางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลอายุการทำงาน
17. การอบรม ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
18. รถรับ-ส่งพนักงาน
19. ห้องสมุดประจำบริษัท
20. งานรื่นเริงประจำปี
21. กิจกรรมกีฬาทั้งภายในและภายนอก
22. กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม
23. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
24. ห้อง Fitness และกิจกรรมกีฬาตลอดปี
25. ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์
26. วันหยุดประเพณี 15 วันต่อปี
27. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6,8,10 วัน (ตามอายุงาน/สะสมได้) 
วิศวกร ควบคุมกระบวนการผลิต
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
สถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ผลิต / ตัวแทนจำหน่าย
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล โรงงาน/อื่นๆ วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล โรงงาน/อื่นๆ
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
เขต : ต่างจังหวัด
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
สวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
9 ม.7 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   77140

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 032-691-403-7
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 25 มีนาคม 2565
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร