หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างฉะเชิงเทรา อัทเดท
หางานฉะเชิงเทรา | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
พ่อบ้าน
อายุ 30 ปี ขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาบจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
อายุ 20 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรักษาภาพลักษณ์อันดีขององค์กร

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
นักกายภาพบำบัด
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
มีใบประกอบวิชาชีพ หรืออยู่ระหว่างการสอบ
มีความรู้ด้านกายภาพบำบัดเป็นอย่างดี
มีใจรักงานบริการ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
ช่างซ่อมบำรุง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/เวชศาสตร์การกีฬา
มีทักษะ ความรู้ทางด้านฟิตเนส ไฮโดรยิม ออนเซน


บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
พนักงานจัดสวน ดูแลต้นไม้
อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนบจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 4 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ support ระบบ ERP (ERP Application & IT Support)
จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , สถิติประยุกต์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้าน Business intelligence toolslike Tableau, Power BI, Qlik, SAS, SSRS, etc.
มีความสามารถในการเขียน Program เพื่อ Support ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ERP
มีความรู้ความสามารถด้าน Data related such as DWH, BI, Database or Data Analytic.
มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีจรรยาบรรณของผู้ดูแลระบบข้อมูล
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 พฤศจิกายน 2565
Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C สกลนคร
ชาย / อายุ 19 ปีขึ้นไป
วุฒิ ม3 ขึ้นไป สามารถเลือกสาขาทำงาน หรือ โอนย้ายได้
รักงานขาย งานบริการ
เเข็งเเรง อดทนงานหนัก
ค่าเเรง 300 บาท/วัน
ค่าประกอบสินค้า 10 ฿ ต่อคัน
ค่าคอมมิชั่น (ผ่านโปร) 3.0 % จากยอดขาย + ค่าเป่าการขาย + ค่าไตรมาส
มีประกันสังคม วันหยุดพักร้อน ให้
มีฝึกอบรมให้ก่อนการปฎิบัติงานทั้งก่อนเข้างาน เเละ ในพื้นที่สาขา
บริษัท มายจักรยาน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 กันยายน 2565
นักวิทยาศาสตร์ RD/QA
การศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย/หญิง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
หากมีประสบการณ์การด้านการวิเคราะห์ยาทางจุลชีววิทยา หรือทางสอบเทียบทางเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้
มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
รับพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น
Unison Laboratores Co., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2565
เภสัชกรบริบาล (Pharmacovigilance)
จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ สายโรงพยาบาล/คลีนิค
มีความละเอียด ช่างสังเกต ชอบคานวณ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel ได้
มีความเป็นผู้นาที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ขยันและอดทนงานหนัก
Unison Laboratores Co., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2565
พนักงานขาย (ภาคอีสานตอนบน, ภาคกลาง)
เพศหญิง - ชาย
วุฒิทางเกษตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน อดทน
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
บริษัท สิงห์มังกร เจเนอร์เรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 มีนาคม 2565


ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)