ตำแหน่งงานว่าง     Unison Laboratores Co., LTD.     เภสัชกรบริบาล (Pharmacovigilance) Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง เภสัชกรบริบาล (Pharmacovigilance) - Unison Laboratores Co., LTD. | ฝากประวัติหางาน ลงประกาศงานว่าง ที่ จ๊อบสยามดอทคอม , ตำแหน่งงานว่าง Unison Laboratores Co., LTD. 

  


Unison Laboratores Co., LTD.

 
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ ยารักษาโรคแผนปัจจุบันมานานกว่า 60 ปีโดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, OHSAS/ TIS 18001 และ GMP เรายินดีเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ เข้าร่วมงานในตำแหน่งดังนี้ 
เภสัชกรบริบาล (Pharmacovigilance)
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
1.ทำการรวบรวม รายงาน จัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตของบริษัท
2.จัดการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ รับรายงาน ดำเนินการและติดตามผล ตามกรณี
3.ส่งรายงานความปลอดภัยและรายงานความปลอดภัยกรณีส่วนบุคคล (ICSRs) ไปยังหน่วยงานด้านสุขภาพที่ได้รับมอบหมายตามขั้นตอนของบริษัทและข้อกำหนดของ GVP หรือหน่วยงานด้านสุขภาพอื่น ตามความเหมาะสม
4.ทบทวนวรรณกรรมและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการทบทวนวรรณกรรม
5.ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ ไม่ระบุ
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานแพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข งานแพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
เขต : ต่างจังหวัด
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ สายโรงพยาบาล/คลีนิค
มีความละเอียด ช่างสังเกต ชอบคานวณ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel ได้
มีความเป็นผู้นาที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ขยันและอดทนงานหนักสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


Unison Laboratores Co., LTD.
39 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   24000

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 038-564-930-32 ต่อ 2107
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 23 มีนาคม 2565
Power By JOBSIAM.COM


สมัครงาน บันทึกตำแหน่งงาน สั่งพิมพ์
ตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
จำนวน : 1 ตำแหน่ง  ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)