หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างสมุทรสงคราม อัทเดท
หางานสมุทรสงคราม | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์
เพศ ชาย
อายุ 21 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์
วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส สาขา ยานยนต์ / ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
Lee fibreboard Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 เมษายน 2565
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (สรรหาบุคลากร)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย-หญิง อายุ 35 - 45 ปี
มีความรู้เรื่องบริหารงานบุคคล (HRM) โดยเฉพาะงานสรรหาบุคลากร
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และกฎหมายต่างด้าว
มีความรู้และเข้าใจงานคุณภาพ งานมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 GMP HACCP
ทักษะและความสามารถในการบริหารทีม
ทักษะการถ่ายทอด การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้ดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
หากเคยผ่านงาน DCC การตรวจสอบ Internal Audit หรือเป็น Lead Audit มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2565
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ชาย/หญิง
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปี ขึ้นไป ในงานด้านบริหารงานบุคคล (HR.)
มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายแรงงาน การฝึกอบรม งานธุรการ การสรรหาว่าจ้าง
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดี มีความรับผิดชอบ และ มีใจรักงานด้านบริการ
สามารถปฎิบัติงานที่บริษัท ฯ (โรงงาน) ณ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้
บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 มีนาคม 2565
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QA
อายุ 26 ปีขึ้นไป
เขียน บันทึกรายงานตรวจคุณภาพระหว่างการผลิตได้
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้งาน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์, วิทยาศาสตร์, วัสดุศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
บริษัท เค ยูเนียน แพค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤศจิกายน 2566
ช่างกลึง ช่างเชื่อม ซ่อมดูแลเครื่องจักร
ชายอายุ 21 ปีขึ้นไป
การศึกษา ระดับ ปวชขึ้นไป
มีความขยัน อดทน
มีความต้องการทำงาน
สามารถทำงานวันเสาร์ได้
ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้
เวลาทำงาน 8.00-17.00
บริษัท เจอาร์ซี พีอีไพพ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤศจิกายน 2566