ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)     หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (สรรหาบุคลากร) Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (สรรหาบุคลากร) - บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

 
ดูรายละเอียดงาน
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (OEM) จากสารสกัดธรรมชาติ โรงงานมีการควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยา (อย.), ฮาลาล (Halal) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO22000 โรงงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และมีแผนขยายกำลังการผลิตบนพื้นที่แห่งใหม่กว่า 3,000 ตารางเมตร
สวัสดิการ
- โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิตกลุ่ม+ประกันสุขภาพ(สำหรับพนักงานรายเดือน)
- เสื้อฟอร์มพนักงาน
- อาหารกลางวัน
- เบี้ยขยัน
- เงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย
- เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ที่พัก (ตามที่บริษัทจัดให้)
- รถรับส่ง (ตามเส้นทางที่บริษัทกำหนด) 
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (สรรหาบุคลากร)
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
1. รับนโยบายจากผู้จัดการฝ่าย เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารบุคลากร วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว วางแผนการสรรหาบุคลากร วางแผนคัดเลือกบุคลากร
2.สนับสนุนด้านนโยบายและกฎหมายแรงงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานด้านระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆที่เพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ของพนักงานภายในองค์กร
3. การจัดทำเอกสารคุณภาพ การปรับปรุง นโยบายและคุณภาพฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายงานที่วางไว้
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เช่น DCC , IA หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหาบุคลากรและงานควบคุมคุณภาพ
5. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ศูนย์จัดหางาน โรงพยาบาลที่ตรวจสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. จัดอบรมและให้ความรู้ทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพการทำงาน
7. ปฏิบัติตามนโยบายด้าน EHS และระเบียบการปฏิบัติงานของมาตรฐาน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของระบบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ EHS, ISO และ GMPสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ผลิต / ตัวแทนจำหน่าย
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานบุคคล/ฝึกอบรม/สรรหา/ค่าจ้าง งานบุคคล/ฝึกอบรม/สรรหา/ค่าจ้าง
จังหวัด : สมุทรสงคราม
เขต : ต่างจังหวัด
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย-หญิง อายุ 35 - 45 ปี
มีความรู้เรื่องบริหารงานบุคคล (HRM) โดยเฉพาะงานสรรหาบุคลากร
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และกฎหมายต่างด้าว
มีความรู้และเข้าใจงานคุณภาพ งานมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 GMP HACCP
ทักษะและความสามารถในการบริหารทีม
ทักษะการถ่ายทอด การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้ดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
หากเคยผ่านงาน DCC การตรวจสอบ Internal Audit หรือเป็น Lead Audit มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
จังหวัด สมุทรสงคราม   74000

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 098-286-9604, 034-446-444, 034-446-333
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 23 มีนาคม 2565
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร