หน้า :   2  3   >> จาก 3 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างสมุทรปราการ อัทเดท
หางานสมุทรปราการ | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
ช่างไฟฟ้า PROGRAMER PLC
เพศชาย อายุ 20-40 ปี
มีประสบการณ์ทางด้านงานเดินระบบตู้ control
มีความรู้ทางด้านงาน PROGRAM PLC - HMI
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สื่อสารงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร




TR MODERN INDUSTRY CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
Customer Service Staff
Bachelor s Degree in Business Administration or related fields.
Experience in Import/Export fuction.




Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
หัวหน้าแผนกผลิต
ป.ตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาก่อน




GLOBO FOODS Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office และ Express ได้เป็นอย่างดี
มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบสูง และมีความซื่อสัตย์
มีความรับผิดชอบสูง, ตรงต่อเวลา, ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน




บริษัท ก้าวพีเค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 พฤศจิกายน 2565
พนักงานขายและการตลาด
เพศชาย หรือหญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office,E-mail,Internet ได้
มีความขยัน อดทน อัธยาศัยดี
มีทักษะในการเจรจาด้านงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายและการตลาดประกันวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ด้านประกันวินาศภัย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัทฯ มี 2 สาขา รับสาขาละ 2 คน สาขาอำเภอเมืองสมุทรปราการ และสาขาอำเภอบางเสาธง (ใกล้กับโลตัสซิตี้พาร์คบางพลี)




บริษัท ดับเบิลยู ไอ บี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤศจิกายน 2565
ช่างเทคนิค (Production Technician)
ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิค หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
เพศชายต้องผ้านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
เคยทำงานกับเครื่องจักรมาก่อน
สามารถทำงานตามกะ กลางคืน และกลางวัน (เปลี่ยนกะทุก สัปดาห์)
มีมนุษยสัมพันธ์ดี




บริษัท ซูทูเร็กซ์ แอนด์ เรโนเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ระดับปวส. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
มีประสบการณ์ผ่านงานโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในเรื่องของเวลา,ปริมาณการผลิต, คุณภาพ, การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
มีความรู้ด้าน ISO9001,GMP,HACCP,ISO14001,FSSC22000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้เรื่องระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมีความรู้ในกระบวนการผลิต และสภาวะการแข่งขันในตลาด




K.M. Packaging PCL.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤศจิกายน 2565
Business Development Associate





บริษัท โคชิ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤศจิกายน 2565
Assistant Manager/Manager (ปฏิบัติงานที่นิคมเกตเวย์)
เพศชาย
อายุ 35-40 ปี
วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้า / โลจิสติกส์ 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้ดี
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาวะความเป็นนำสูง
มีทักษะในการวางแผนงานและบริหารจัดพื้นที่
มีความรู้ในการตรวจเช็ค การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บสินค้า
มีความสามารถบริหารทีมงานจัดส่งสินค้าและคลังสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย




บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่/หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนา
Bachelor"s degree in personnel management, Business management, political science, or related field.
Have the experience in human resources development plan at least 1-5 years.
Computer skill such as Ms.Office.
Have knowledge HRD system such as competency, IDP, PMS etc.
Presentation skill or trainer skill.
Have the basic knowledge about the Skill Development Promotion Act.
***สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ




บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 พฤศจิกายน 2565
Technician / ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด
วุฒิการศึกษา ม.6/ ปวช./ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,เครื่องมือวัด,อิเลกทรอนิค, อุตสาหกรรม
เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีความเป็นผุ้นำ ไหวพริบดี แก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าได้
มีความละเอียด รอบคอบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลได้
สามารถทำงานเป็นทีมได้ มนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
ผ่านงานในการปฎิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ




บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท พี.เอส.ซี.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 พฤศจิกายน 2565
หัวหน้างานคลังสินค้า (Warehouse Supervisor)
เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขี้นไป ทุกสาขา
มีประสบการณ์ในด้านการทำงานบริหารงานเกี่ยวกับระบบคลังสินและวางแผนควบคุมการจัดส่งสินค้า อย่างน้อย 3 ปี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี บริหารทีมพนักงานคลังได้
มีความอดทน และมีทักษะการประสานงานและทำงานเป็นทีม
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้พื้นฐานระบบ ISO
สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ มีใบ Certificate forklift
มีที่พักใกล้บริษัท หรือสะดวกเดินทางมาปฏิบัติงาน
มีใบรับรอง บุคลากรเฉพาะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าเคมี หรือคลังสินค้า DG จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า DG




บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 พฤศจิกายน 2565
Human Resources Officer (Internal Communication and Activities)
Bachelors degree in Public Relations, Journalism, Mass Communications or any related fields.
Ability to content writing i.e. news, speech, script, announcement.
Ability to use the design artwork and video editor programs: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,Canva, Premiere Pro (will be advantage).
English communication and computer skills.
Have a good attitude. Strong communication, interpersonal and presentation skills.
Can be MC to internal corporate events.
Welcome Fresh graduate.




บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 พฤศจิกายน 2565
Sale Executive / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
เพศชาย/หญิง
อายุ 22 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
มียานพาหนะ เป็นของตนเอง (รถยนต์ )
รู้จักเส้นทาง กรุงเทพฯ - ปริมลทล เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ทางด้านการขาย วัสดุตกแต่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทัศนคติดี
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ฉีดวัคซีนป้องกัน virus corona covid-19 อย่างน้อย 1 เข็ม แล้ว




DILO PRODUCTS GROUP CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 ตุลาคม 2565
พนักงานฝ่ายสัญญา
การศึกษาระดับ : วุฒิปวส.ขึ้นไป หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
เพศ:หญิง / อายุไม่เกิน 45
มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้าหากับพนักงานคนอื่นได้ดี
มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานอย่างเป็นระบบ มีความละเอียดและรอบคอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
สามารถใช้โปรแกรกม MS OFFICE พื้นฐานได้
สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน (จันทร์-เสาร์) และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ (OT)
สามารถเริ่มงานได้ทันที (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)




บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 ตุลาคม 2565
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D)
เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนา 1 - 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
มีผลงานในการออกแบบ/พัฒนาจะพิจารณาเป็นพิเศษ




VINYLTEC INDUSTRY CO.,LTD.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 กันยายน 2565
พนักงานบัญชี
เพศหญิง
จบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
ใช้โปรแกรม SAPได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ




บริษัท เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 กันยายน 2565
ช่างอิเล็คทรอนิกส์
เพศชาย-หญิง อายุ 18-45 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปวส- ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการซ่อมอินเวอร์เตอร์,จอทัชสกรีน,PLC, Servo Drive, จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ ,จอทัชสกรีน , PLC และ บอร์ดเครื่องจักรอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในแผงวงจรได้
สามารถอ่าน DATASHEET อุปกรณ์ , คู่มือการใช้งานเครื่องที่เป็นอังกฤษพอได้
มีความรู้ และวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ อ่อนน้อม และตรงต่อเวลา
กระตือรือร้น รักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือหาความรู้เพิ่มเติม
สามารถขับรถยนต์ไปหน้าได้และมีใบขับขี่




บริษัท เพอร์เฟคโมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
พนักงาน Part Time ประจำสาขา GrabKitchen พญาไท
เพศชาย / หญิง อายุ 18-35 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6
หากมีประสบการณ์งานด้านบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีพิจารณากรณีไม่มีประสบการณ์ แต่มีความตั้งใจอยากที่จะทำงานและอยากมีรายได้พิเศษ
มีใจรักในงานบริการ, ขยัน, มีความรับผิดชอบ
หากมีที่พักอาศัยใกล้สถานที่ปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ




บริษัท ไทยซิน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 เมษายน 2565
Overseas Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ, โลจิสติกส์ หรือสาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี (มีคะแนน Toeic มากกว่า 450 หรือเทียบเท่า)
ยินดีพิจารณาสำหรับนักศึกษาจบใหม่
มีบุคลิกดี กระตือรือล้น




Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 เมษายน 2565






ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)