ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท เอสวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด     หัวหน้ากะ INJECTION Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง หัวหน้ากะ INJECTION - บริษัท เอสวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


บริษัท เอสวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

บริษัทฯ ได้ดำเนินการมานานกว่า 33 ปี โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอะไหล่รถยนต์ จักรยานยนต์ ที่เป็นพลาสติก ให้กับบริษัทต่างๆสวัสดิการ1. บริษัททำงานวันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์ตามปฏิทินบริษัทบางตำแหน่งหยุดเสาร์ - อาทิตย์) 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. โบนัสประจำปี ตามเงื่อนไขบริษัท 4. ปรับเงินเดือนประจำปี 5. ชุดฟอร์มพนักงาน ทดลองงานและประจำปี 6. ค่ากะ (ดึก) สำหรับ Line ผลิต วันละ 50 บาท 7. ค่าความรับผิดชอบ วันละ 30 บาท (ตามตำแหน่งงาน) 8. ค่าอาหาร วันละ 30 บาท 9. เบี้ยขยัน 10. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 11. เงินช่วยเหลือกรณีสูญเสียชีวิตพนักงาน หรือ ครอบครัว 12. วันหยุดประจำปีของบริษัท (สูงสุด 15 วัน) 13. รถรับ - ส่ง พนักงาน 14.กิจกรรม CSR/Sport Day 15.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Sales,พขร.) 15.อื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงาน

 
หัวหน้ากะ INJECTION
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
1.จัดทำงบประมาณประจำปีของแผนกเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายผลิต
2.ติดตาม, ควบคุมการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3.สรุปผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ประจำเดือน ส่งผู้จัดการฝ่ายผลิตทุกเดือน
4.ประเมินแผนการผลิตประจำสัปดาห์, วางแผน การจัดการ 4 M เพื่อให้การผลิตบรรลุผลตามแผน
5.ร่วมประชุม APQP และรายงานผลการประชุมต่อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต
6. รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข และการป้องกัน ต่อผู้จัดการฝ่ายผลิต
7.จัดทำหรือทบทวนวิธีปฏิบัติงานให้ทันสมัยสอด คล้องกับการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพสูงสุด
8.นำเสนอแผนการฝึกอบรมพนักงานประจำปี รวมถึงการดำเนินการอบรมตามแผนที่กำหนดและ การฝึกอบรม OJT สำหรับพนักงานใหม่
9.ติดตามและดำเนินการแก้ไขป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานภายในแผนก
10.ตรวจสอบและควบคุมพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด
11.ติดตามผลการผลิตประจำวัน รายงานสรุปผลการผลิตต่อผู้จัดการฝ่ายผลิต
12.ตรวจสอบใบรายงานการผลิตประจำวัน(Daily Report), Condition Check Sheet, DATA Sheetสรุปส่งให้เจ้าหน้าที่เอกสาร(DC) ฝ่ายผลิต
13.เปลี่ยน Mold,แก้ไขปัญหาเครื่อง INJECTION เบื้องต้นได้สถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ผลิต / ตัวแทนจำหน่าย
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ งานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
จังหวัด : สมุทรปราการ
เขต : ต่างจังหวัด
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
เพศชาย
อายุ 30 - 45 ปี
มีประสบการณ์คุม,แก้ไขปัญหา,ปรับเซตเครื่อง INJECTION และ EXTRUSION อย่างน้อย 2 ปี
เข้ากะได้
ใช้คอมพิวเตอร์ได้
เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


บริษัท เอสวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
470/7 ม. 5 ถนนคลองอาเสี่ย ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
จังหวัด สมุทรปราการ   10280

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02-346-5022 ต่อ 130-132
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร