JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 322


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งรัฐวิสาหกิจ,รัฐวิสาหกิจ,ครู อาจารย์ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานราชการ , ใบสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ,ใบสมัครงานครู อาจารย์
1. พนักงานราชการ
2. นักวิทยาศาสตร์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ อ.หาดใหญ่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. คีย์ข้อมูล
3. เดินเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน รร.โยนออฟอาร์คเทคโนโลยี
สาขา การเลขานุการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อาจารย์สอนดนตรีสากล
2. ผู้เชียวชาญ/วิทยากรการใช้โปรแกรมบันทึกโน้ตเพลง(Sibelius)
3. วิจัยดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา สังคีตวิจัยและพัฒนา(Music Composition)
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนครราชสีมา อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา บริหารการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอัตราจ้าง
2. ครูอัตราจ้าง
3. ครูอัตราจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา การวัดและประเมินผลการศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ โรงเรียนเอกชนหรือรัฐบาล อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อาจารย์ผู้สอน
2. tarning
3. วิศวกร
  การศึกษาสูงสุด ปโท
สถาบัน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา วิศวะไฟฟ้าควบคุม
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครู
2. พนักงานข้าราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ โรงเรียน,กรมป่าไม้ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. เจ้าหน้าที่สำนักงาน
3. นักแสดง นางแบบโฆษณา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา นาฏศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ กรุงเทพ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักแปลข่าวกีฬาอิสระ
2. นักแปลบทภาพยนต์อิสระ
3. นักแปลข่าวต่างประเทศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา การบริหารการศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ บ้าน อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. แอร์กราวด์สายการบินนกแอร์
2. แอร์กราวด์สายการบินแอร์เอเชีย
3. แอร์กราวด์สายการบินไทยสมาย์
  การศึกษาสูงสุด ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กราด
2. พนักงานตรวจบัตร
3. เจ้าหน้าที่ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน ร.ร.บางมูลนากวิทยาคม
สาขา วิทยาศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-สมุทรปราการ อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
2. งานธุรการ
3. บริหารงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
สาขา บริหารธุรกิจ (การจัดการสถานพยาบาล)
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูประจำชั้นป.1
2. ครูอนุบาล
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ บางบ่อ อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอัตตราจ้างวิชาสังคมโรงเรียนเอกชน
2. พนักงานราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา สังคมศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หน่วยงานรักษาธรรมชาติ
2. ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
3. ครูอาสาบนดอย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราวภัฏลำปาง
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอัตราจ้าง
2. พนักงานราชการ
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ ชุมพร อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ชงชิม
2. แจกสินค้าตัวอย่าง
3. ฯลฯ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา พัฒนาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ ห้างจังหวัดอุดรธานี อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอัตราจ้าง ครูสอนเด็กปฐมวัย
2. ครูอาสาบนดอย สอนป.1-ป.6
3. พนักงานราชการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา การศึกษาปฐมวัย
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน/ภาคเหนือ,บนดอย อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3. พนักงานพัสดุ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธับุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู/ธุรการสถานศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรทะเบียน
3. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้ช่วยห้องยา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ สุรินทร์/ศรีสะเกษ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน ราชการซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานครู อาจารย์อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง ราชการ , หาพนักงาน รัฐวิสาหกิจ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ครู อาจารย์

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51841 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127973 คน