ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 322 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งรัฐวิสาหกิจ,รัฐวิสาหกิจ,ครู อาจารย์


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานราชการ , ใบสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ,ใบสมัครงานครู อาจารย์
1. นักวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกร
2.
นักวิเคราะห์ข้อมูล
3. นักวิจัยเเละพัฒนา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา ฟิสิกส์อุตสาหกรรมเเละอุปกรณ์การเเพทย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
1. ครูโรงเรียนเอกชน
2.
ครู
3. ครู
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา วิทยาศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
1. ครูวิทยาศาสตร์
2.
ครูสังคม
3. ครูประถมศึกษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาสารคาม
สาขา ฟิสิกส์ประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2.
ธุรการ
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน นิด้า
สาขา บริหารการพัฒนาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
ประชาสัมพันธ์
3. คียร์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2.
call center
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา พลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2.
พนักงานขาย
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ จ.กระบี่ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2.
พนักงานขาย
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ จ.กระบี่ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
1. งานธุรการ
2.
งานเลขา
3. การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยกรุงเทพ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุสาหกรรมโรจนะ(อยุธยา) อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
2.
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชน
3. อาจารย์มหาวิทยาลัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ ภาคกลาง อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
1. ครู
2.
อาจารย์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. ครู-อาจาย์
2.
พนักงานราชการ
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา สังคมศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. ครูผู้สอน,ผู้ช่วยครู
2.
พนักงานธุรการ
3. พี่เลี้ยง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขา ฟิสิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
บริการ
3. การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ อารักขา บุคคลสำคัญ
2.
ครูฝึก รปภ.
3. หัวหน้าส่วน รปภ. โรงแรม
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนจ่าอากาศ
สาขา อากาศโยธิอิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
1. ครูคณิตศาสตร์
2.
ครูคณิตศาสตร์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. ครู
2.
พนักงานราชการ
3. พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา ศึกษาศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. รับงานเขียนแบบ part time
2.
เขียนแบบ cad solid work
3. เขียนแบบ เสาร์-อาทิตย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. เลขานุการ
2.
วิชาการ
3. ติดต่อประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน ม.บูรพา
สาขา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
คีย์ข้อมูล
3. เดินเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน รร.โยนออฟอาร์คเทคโนโลยี
สาขา การเลขานุการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 38 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง ราชการ , หาพนักงาน รัฐวิสาหกิจ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ครู อาจารย์