ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 242 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งทนายความ,ทนายความ,นิติกร


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานกฎหมาย , ใบสมัครงานทนายความ ,ใบสมัครงานนิติกร
1. การปกครอง
2.
Hr
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ ภายในเขต กทม อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานประจำ
2.
แคชเชียร์
3. บริการ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎสวนดุสิตวิทยาเขตตรัง
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. นักแปล/ล่าม
2.
ฝ่ายขาย
3. ทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา การเมืองการปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. นิติกร
2.
พนักงานฝ่ายกฎหมาย
3. เสมียน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
1. เสมียนทนายความ
2.
นิติกร
3. เสมียน
  การศึกษาสูงสุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
สถาบัน ปริญญาตรี
สาขา คณะนิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
1. ฝ่ายบุคคล
2.
ฝ่ายธุรการ
3. กฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับ
2.
ที่ปรึกษาการขาย
3. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. นิติกร
2.
เจ้าหน้าที่กฎหมาย
3. เสมียรทนาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงาน
2.
เลขา
  การศึกษาสูงสุด กำลังศึกษาปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สายตรวจ
2.
เจ้าหน้ารักษาความสงบ
3. บริกาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.อุบลราชธานี อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. sales executive
2.
marketing
3. Sales and marketing
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงาน HR
2.
WH.
3. งานตรวจสอบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ สุวรรณภูมิ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. Sales
2.
Sales
3. Sales
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ BTS line, MRT line อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานขาย
2.
พนักงานขาย
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สยาม อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. งานกฎหมาย
2.
ธุรการ
3. ฝ่ายสินเชื่อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. ทนายความ
2.
เกียวกับกฎหมาย
3. นิติกร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานราชการ
2.
พนักงานลูกจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏมหาสารคาม
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2.
กฎหมาย
3. เสมียนทนาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
1. งานด้านกฎหมาย
2.
นิติกร
3. งานฝ่ายทะเบียน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชุมพร อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. นิติกร
2.
ธุรการ
3. ธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สาทร อายุ 35 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง กฎหมาย , หาพนักงาน ทนายความ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง นิติกร