ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 27 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งออกแบบ ,ออกแบบ ,ตกแต่งภายใน


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ใบสมัครงานออกแบบ ,ใบสมัครงานตกแต่งภายใน
1. ดราฟแมน
2.
ผนักงานเขียนแบบ/3D
3. ผู้ช่วยสถาปนิก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
2.
ผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน
3. ผู้ประสานงานโครงการ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
สาขา สถาปัตยกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
1. เสิร์ฟน้ำกองถ่าย
2.
part-time
3. ได้หมด
  การศึกษาสูงสุด ปวช1
สถาบัน ไทยวิจิตรศิลป
สาขา สถาปัตยกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหนก็ได้ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
1. ออกแบบตกแต่งภายใน
2.
เขียนแบบ
3. งานออกแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา การออกแบบตกแต่งภายใน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
1. Commis - BAKERY
2.
พนักงานผลิตเบเกอรี่
3. Cook helper
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน การศึกษานอกโรงเรียน
สาขา วิทย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานในหน่วยงานรัฐการ
2.
พนักงานธุรการ
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยี กาญจนบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดกาญจนบุรี อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. ทีมงานกองถ่ายละคร
2.
งานออกแบบภายใน
3. โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
สาขา ออกแบบภายใน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร (ออกต่างจังหวัดได้) อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
1. ออกแบบเขียนแบบ
2.
Assistant project
3. Project co-ordinator
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
1. ประชาสัมพันธ์
2.
ฝ่ายบุคคล
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม ทักษิณ
สาขา ศิลปกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. interior designer
2.
interior designer
3. interior designer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์
สาขา ออกแบบภายใน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
1. ออกแบบ
2.
เขียนแบบ
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญษตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
ธุรการ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน ไทยวิจติรศิลปอาชีวะ
สาขา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
1. เซรามิกส์
2.
ออกแบบเซรามิกส์
3. พัฒนาตัวอย่างเซรามิกส์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
สาขา เทคโนโลยีเซรามิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
1. สถาปนิก-มัณฑนากร
2.
สถาปนิก-มัณฑนากร โครงการ
3. คุมงาน, เขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาลัยศรีปทุม
สาขา สถาปัตยกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
1. ออกแบบเซรามิกส์
2.
Graphic design
3. วาดภาพประกอบสื่อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา ออกแบบเซรามิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. ออกแบบเซรามิกส์
2.
Graphic design
3. วาดภาพประกอบสื่อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา ออกแบบเซรามิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. Freelance 3D Interior
2.
Freelance 3D Exterior
3. Freelance 3D Shop & Exhibition
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา
สถาบัน เทพศิรินทร์
สาขา วิทย์ - คณิต
ประสงค์ทำงานที่ บ้านหรือออฟฟิต อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการโครงการตกแต่งภายใน
2.
ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
3. ผู้จัดการโครงการก่อสร้างและตกแต่งภายใน
  การศึกษาสูงสุด อยู่ในระหว่างศึกษา บริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สาขา จิตวิทยาภาวะผู้นำ
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 54 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานออกแบบ
2.
เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
3. โฟร์แมนประจำโครงการหมู่บ้าน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดได้ อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
1. โฟร์แมนตกแต่งภายใน
2.
โฟร์แมนก่อสร้าง
3. ประมาณราคา
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 56 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง สถาปัตยกรรมศาสตร์ , หาพนักงาน ออกแบบ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ตกแต่งภายใน