ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 61 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรสุขาภิบาล


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานวิศวกรรมเคมี , ใบสมัครงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ,ใบสมัครงานวิศวกรสุขาภิบาล
1. วิศวกรเครื่องกล
2.
วิศวกรสุขาภิบาล
3. วิศวกรงานระบบ
  การศึกษาสูงสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดลัอม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. Process Engineer
2.
Production Engineer
3. วิศวกรการผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขา วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรเคมี
2.
วิศวกรฝ่ายขาย
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรรมเคมี

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. Process Engineer
2.
QA,QC Engineer
3. Sale Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
2.
วิศวกรสุขาภิบาล
3. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรเคมี
2.
วิศวกรกระบวนการ
3. วิศวกรควบคุมการผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. Process improvement engineer
2.
Marketing engineer
3. Sales engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปมณฑล อยุธยา ชลบุรี ระยอง อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกร
2.
ควบคุมการผลิต
3. ควบคุมคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
2.
Environmental Engineer
3. วิศวกรออกแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรเคมี ฝ่ายวิจัย
2.
วิศวกรเคมี ผลิต
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ธรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรม เคมี
ประสงค์ทำงานที่ สามารถปฏิบัติงานได้ทุกที อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2.
วิศวกรขาย
3. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ตามตกลง อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกร
2.
วิศวกร
3. วิศวกร
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.นเรศวร
สาขา สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
1. Process Engineer
2.
Production Engineer
3. QA/QC Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. Process Engineer
2.
Production Engineer
3. Technical service engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา Polymer Science
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. production
2.
process
3. QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
2.
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. นักสิ่งแวดล้อม
2.
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. สุขาภิบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
2.
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. วิศวกรสุขาภิบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
2.
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
3. เจ้าหน้าที่วิชาการด้านสิ้งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิศวกรรมเคมี , หาพนักงาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง วิศวกรสุขาภิบาล