ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 274 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งท่องเที่ยว,ท่องเที่ยว,ภัตาคาร ร้านอาหาร


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานโรงแรม , ใบสมัครงานท่องเที่ยว ,ใบสมัครงานภัตาคาร ร้านอาหาร
1. พนักงานต้อนรับ
2.
hosstress
3. admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
สาขา ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. reception
2.
ธุรการ
3. เชฟเบอเกอรี่
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยราชภัฐสวนสุนันทา
สาขา การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
1. Cook
2.
งานเอกสารทั่วไป
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถาบัน พณิชยการเชตุพน
สาขา การโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานทั่วไป
2.
การด์หน้าร้าน
3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ สถานบันเทิง ผับ ร้านเหล้า คาราโอเกะ อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
1. นักโภชนาการ
2.
เชฟ
3. ที่ปรึกษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา อาหารและโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. รีเซฟชั่นโรงแรม
2.
หัวหน้าแม่บ้าน
3. ผู้จัดการหมู่บ้าน
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน กศน.ห้วยขวาง
สาขา เลขนานุการ
ประสงค์ทำงานที่ สุขุมวิท อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่การตลาด
2.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยดุสิตธานี
สาขา ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการครัว
ประสงค์ทำงานที่ กทม บางพื้นที่ และ นนทบุรี อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. กุ๊ก
2.
ผู้ช่วยกุ๊ก
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่3
สถาบัน โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ สยามพารากอน อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
1. ครูหรือวิทยากรสอนทำอาหาร
2.
เชฟอาหารไทย
3. เชฟเบเกอรี่
  การศึกษาสูงสุด กำลังศึกษาปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัย
สาขา คหกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 61 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยกุ๊ก
2.
.
3. .
  การศึกษาสูงสุด มัธยมตอนต้น
สถาบัน สถาบันการศึกษาทางไกล(เอกมัย)
สาขา .
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
1. Tour Operation
2.
ธุรการ ประสานงาน งานเอกสาร
3. ตำแหน่งอื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ประสงค์ทำงานที่ รามคำแหง อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. Operation Manager
2.
Reservation Manager
3. Product Development
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา จิตวิทยาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ Bangkok and nearby, Nakhon Nayok อายุ 60 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการอพาร์ทเม้นท์ และ คอนโดมิเนียม
2.
ผู้จัดการฝ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
3. พนักงานบริการในโรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ป.โท
สถาบัน นิด้า
สาขา การจัดการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานประจำshop 3BB
2.
พนักงานธุรการ
3. พนักขาย
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สาขา อังกฤษธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. sales executive
2.
sales
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. แม่ครัว
2.
ผู้ช่วยแม่ครัว
3. กุ๊ก
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน ร.ร.ศรีบุณยานน์
สาขา ตามหลักสูตร
ประสงค์ทำงานที่ จ.นนทบุรี อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
1. งานบริการ
2.
Front Office รีสอร์ท
3. ทำเบอเกอรรี่
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. Parttime
2.
barista
3. งานนอกเวลา
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
สาขา ศิลป์-ภาษาจีน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. แอร์กราวน์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
2.
แอร์กราวน์สนามบินดอนเมือง
3. แอร์กราวน์สนามบินสุวรรณภูมิ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา การโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ สนาบินดอนเมือง อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. ทางด้านเอกสาร
2.
ทางด้านการผลิต
3. ทางด้านการขาย
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ร.ร นวมิทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สาขา ธุรกิจการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ บางเขน อายุ 32 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง โรงแรม , หาพนักงาน ท่องเที่ยว | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ภัตาคาร ร้านอาหาร