ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 29 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งวิศวกรรมระบบ,วิศวกรรมระบบ,วิศวกรIT


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , ใบสมัครงานวิศวกรรมระบบ ,ใบสมัครงานวิศวกรIT
1. IT Support
2.
Technical
3. admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
1. ดูแลระบบ Network
2.
พนักงานคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม
3. ครูสอนคณิตศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
คอมพิวเตอร์
3. เจ้าหน้าที่
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ทุ่งสง,นครศรีธรรมราช อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. System Administrator
2.
System Engineer
3. IT Technical Support
  การศึกษาสูงสุด บัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
1. Process Engineer
2.
Programer
3. Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา วิศวกรรมเมคาทรอนิคส์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและใกล้เคียง อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. บริการลูกค้า
2.
ธุรการ
3. คิวซี
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยพณิชยการบางนา
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ปากน้ำ อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
1. network
2.
programmer
3. IT/Support
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. ประสานงานการผลิต
2.
จัดซื้อ ไอที
3. ประสานงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
สาขา เทคโนโลยีอุตสาการ-เทคโนโลยีคอม
ประสงค์ทำงานที่ ลำปาง เชียงใหม่ นวนคร ชลบุรี ระยอง อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้า IT
2.
งานเว็บไซต์
3. งานธุุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. IT Suport
2.
IT Suport
3. IT Suport
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
1. Software engineer(Labview)
2.
Software Develop
3. Process engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี,อยุธยา อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
1. graphic designer
2.
web designer
3. User experience
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหิดล
สาขา ICT: Multimedia
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานขายตั๋วรถโดยสาร
2.
พนักงานธุรการ
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน ศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. Network Engineer
2.
System Engineer
3. IT Admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. System Engineering
2.
Network Engineering
3. developer programing
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
1. pc
2.
งานบริการลูกค้า
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน บางพลีราชบำรุง
สาขา คอม
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้บ้าน อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.
พนักงานขาย
3. ผู้แทนยา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
1. Tester
2.
It support
3. software tester
  การศึกษาสูงสุด ปริญญศตรี
สถาบัน มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ ปทุมธานี อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
1. งาน. staf event past time
2.
สตาฟ งานคอนเสิร์ต
3. พีซี
  การศึกษาสูงสุด นักศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. Instrument Engineer
2.
Process Engineer
3. Safety Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา วิศวกรรมการวัดคุม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , หาพนักงาน วิศวกรรมระบบ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง วิศวกรIT