ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 10 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งวิศวกรชลประทาน,วิศวกรชลประทาน,วิศวกรด้านการเกษตร


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานวิศวกรการเกษตร , ใบสมัครงานวิศวกรชลประทาน ,ใบสมัครงานวิศวกรด้านการเกษตร
1. วิศวกรเครื่องจักรกลเกษตร
2.
วิศวกรเครื่องกล
3. Project engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา วิศวกรรมเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ขอนแก่น, โคราช, อุดรธานี อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรขาย
2.
วิศวกรซ่อมบำรุง
3. วิศวกรเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรแหล่งน้ำ
2.
วิศวกรฝ่ายขาย
3. วิศวกรเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมดินและน้ำ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรระบบน้ำ
2.
วิศวกรโยธา
3. วิศวกรปฐพี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมดินและน้ำ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั่วไป
2.
ส่งเสริมแนะแนวชุมชน
3. พัฒนาชุมชน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่สาธารสุขประจำโรงงาน
2.
นักวิชาการสาธารณสุขประจำโรงงาน
3. นักวิชาการสาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี / สมุทรปราการ /ระยอง/กรุงเทพ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรผลิต
2.
วิศวโรงงาน
3. วิศวกรขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ โรงงาน อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรแหล่งน้ำ
2.
วิศวกรชลประทาน
3. วิศวกรทรัพยากรน้ำ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมดินและน้ำ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร
2.
วิศวกรปฏิบัติการ
3. วิศวกรซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. หัวหน้างาน/วีศวกร
2.
นักวิชาการเกษตร
3. วิศวกรเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน คณะเกษตรศาตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยี
สาขา เกษตรกลวิธาน
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. เกษตร
2.
นักวิชาการ
3. เจ้าหน้าที่Lab
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ประเทศไทย อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
1. แอร์กราวน์
2.
วิศกร
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา วิศวกรรมเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. นักวิชาการ
2.
นักวิจัย
3. อาจารย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน University of Tsukuba
สาขา Agro-bioresources Science and Technology
ประสงค์ทำงานที่ กทม.และปริมณฑล อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรโรงงาน
2.
เขียนแบบ Auto CAD,Solid work
3. Sale Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขา วิศวกรรมเกษตร(กว.เครื่องกล)
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรชลปรทาน
2.
เขียนและออกแบบ 2D-3D solidwork design
3. วิศวกรระบบน้ำ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมดินและน้ำ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรเกษตร
2.
วิศวกรเครื่องกล
3. วิศวกรวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรชลประทาน
2.
วิศวกรชลประทาน
3. วิศวกรชลประทาน
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.เกษตรศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยุา-ชลประทาน
ประสงค์ทำงานที่ ต่างจังหวัด อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกร
2.
ครู
3. ช่าง
  การศึกษาสูงสุด มหาวิทยาลัย
สถาบัน ดอนเมือง
สาขา คอม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 54 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกรรมชลประทาน
2.
งานเขียนเเบบ
3. งานประเมินราคา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
1. วิศวกร
2.
ซ่อมบำรุง
3. หัวหน้าฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก อายุ 39 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิศวกรการเกษตร , หาพนักงาน วิศวกรชลประทาน | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง วิศวกรด้านการเกษตร