ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 18 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งเสื้อผ้า,เสื้อผ้า,ช่างแพทเทิร์น


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานดีไซน์เนอร์ , ใบสมัครงานเสื้อผ้า ,ใบสมัครงานช่างแพทเทิร์น
1. งานด้านเบื่องหลังภาพยนตร์หรือจัดทำรายการ
2.
หาที่ฝึกงานด้าน Costume,Prop
3. งานด้านทำอาหาร
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน อาชีวศึกษาธนบุรี
สาขา อาหารและโภชนการ
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
1. Production
2.
R&D
3. Planning
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มทร.พระนคร
สาขา เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างเย็บผ้า
2.
ช่าแพทเทิร์น
3. งานครู-อาจารย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนศรีวิชัยสงขลา
สาขา การออกแบบแฟชั่นและสิงทอ
ประสงค์ทำงานที่ บริษัทในกรุงเทพ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. QOเอเยนต์
2.
เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น
3. ผู้ช่วยMerchandiser
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
1. ช่างแพทเทิร์น ด้านเครื่องหนัง
2.
ช่างเทคนิค ด้านเครื่องหนัง
3. ช่างขึ้นตัวอย่าง ด้านเครื่องหนัง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
สาขา เครื่องหนัง
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. สไตลิสท์
2.
ผู้ช่วยสไตลิสท์
3. costume
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชมงคลธัญบุรี
สาขา ออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. Designer
2.
Designer
3. Stylist
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
1. Costume Stylist
2.
Designer
3. fashion
  การศึกษาสูงสุด บัณฑิตศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา ออกแบบแฟชั่น
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. แอร์กาวน์นกแอร์
2.
แอร์กาวน์แอร์เอเชีย
3. แอร์กาวน์การบินไทย
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
1. ออกแบบกราฟิค
2.
ออกแบบเสื้อผ้า
3. Production officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา ผ้าและเคื่องแต่งกายออกแบบแฟชั่น
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. งานดีไซน์เนอร์ เสื้อผ้า
2.
งานดีไซน์เนอร์ เสื้อผ้า
3. งานออกแบบเกี่ยวกับเสื้อผ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิมยาลัยมหาสารคาม
สาขา นฤมิตศิลป์ (ออกแบบแฟชั่น)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. แฟชั่นด๊ไซน์เนอร์ (Fashion Designer)
2.
ผู้ช่วย แฟชั่นด๊ไซน์เนอร์ (Assistant Fashion Designer)
3. แฟชั่น สไตลิส (Fashion Stylist)
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ประสงค์ทำงานที่ office, studio, workshop ,home ,outdoor อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. ดีไซน์เนอร์
2.
ผู้ช่วยงานดีเทลเสื้อผ้า
3. custume stylish
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา ออกแบบแฟชั่น
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
1. ฝึกงาน ออกแบบลายผ้า
2.
ทำงานai
3. Design เสื้อผ้า
  การศึกษาสูงสุด กำลังศึกษาป.ตรี
สถาบัน มหาลัยรังสิต
สาขา Fashion design
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ และปริมฑล อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. การตลาด
2.
นิตยสาร
3. Costumeกราฟฟิก Photoshop , Illastater
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา ออกเเบบเเฟชั่นเสื้อผ้าเเละเครื่องเเต่งกาย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
1. ช่างปัก
2.
ดีไซน์เนอร์
3. เสื้อผ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
1. Pcขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
2.
บาริสต้า
3. พนง.บริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี(กำลังศึกษา)
สถาบัน ม.ราม
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ เดอะมอลบางกะปิ/เซ็นทรัลลาดพร้าว อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. แฟชั่นดีไซน์เนอร์
2.
นักวาดภาพประกอบ
3. นักเขียน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหวิทยาลัยศิลปากร
สาขา ออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ภายในกรุงเทพ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
1. Visual Merchandise
2.
Inventory
3. Costume/Stylist
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. Designer
2.
Stylist
3. Merchandiser
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา ธุรกิจเสื้อผ้า
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 33 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง ดีไซน์เนอร์ , หาพนักงาน เสื้อผ้า | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ช่างแพทเทิร์น