ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 362 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์,โปรแกรมเมอร์


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานIT , ใบสมัครงานคอมพิวเตอร์ ,ใบสมัครงานโปรแกรมเมอร์
1. โปรแกรมเมอร์
2.
JAVA Developer
3. Test Engineer
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
1. Software Tester (Parttime)
2.
Tutor (Parttime)
3. Event (Parttime)
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
การเงิน
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน เอกวิทย์บริหารธุรกิจ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สายไหม สุขาภิบาล5 อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. it support
2.
it helpdesk
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (IT)
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการ
2.
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
3. เจ้าหน้าที่บัญชีฝั่งรับ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
1. It support
2.
ขับรถ
3. เซลล์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา พุทธศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
1. แคชเชียร์
2.
จัดสินค้า
3. หาวัตถุดิบ
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ ซีคอน บางแค อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
1. IT Manager
2.
อาจารย์พิเศษ
3. Project Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
1. ประสานงาน
2.
บรรณาธิการ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อุบลราชธานี อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. Web developer
2.
Frontend developer
3. งานธุรการ ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
1. IT
2.
ธุรการ
3. ครู
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
สาขา ครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.นครหลวง จ.อยุธยา อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานบริษัท
2.
พนักงาน IT
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ลำลูกกา , รามอินทรา , สายไหม , หลักสี่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
1. ฝ่ายผลิต
2.
เซลอินเตอร์เน็ตบ้าน
3. เย็บผ้า
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน กศน.ลพบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
1. ควบคุมคุณภาพการผลิต
2.
จัดซื้อ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดปทุมธานี อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. IT Support
2.
System Engineer
3. IT Admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. Webmaster
2.
Sale Executive
3. Admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน เกษมบัณฑิต
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
ทั่วไป
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สุราษฎร์ธานี อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2.
ลูกค้าสัมพันธ์
3. ครูสอนคอมฯ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ระยอง อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
1. IT
2.
System Admin
3. Network Admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 55 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานฝ่ายผลิต

  การศึกษาสูงสุด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 26 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง IT , หาพนักงาน คอมพิวเตอร์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์