ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 670 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งการเงิน,การเงิน,ตรวจสอบภายใน


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานบัญชี , ใบสมัครงานการเงิน ,ใบสมัครงานตรวจสอบภายใน
1. บัญชี
2.
จัดซื้อ
3. งานเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์ (การเมือง การปกครอง)
ประสงค์ทำงานที่ พระราม9 รามคำแหง อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการบัญชีทั่วไป
2.
ธุรการจัดซื้อทั่วไป
3. ธุรการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ/กรุงเทพ/ปริมณฑล อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
2.
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
3. เจ้าหน้าที่บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ แนวรถไฟฟ้า อายุ 53 ปี เพศ  หญิง
1. บัญชี
2.
ธุรการ
3. การเงิน
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. บัญชี
2.
บัญชีทั่วไป
3. การเงิน
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จฯ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 49 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการบัญชี
2.
ธุรการประสานงาน
3. ธุรการคีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง จ.นนทบุรี อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2.
พนักงานธุรการบัญชี
3. พนักงานฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
1. บัญชี
2.
ธุรการ
3. การเงิน
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
1. บัญชี
2.
ธุรการ
3. ที่ปรึกษาการขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ มหาสารคาม อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. พนักงานฝ่ายบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
1. หัวหน้าบัญชี/สมุห์บัญชี
2.
เจ้าหน้าที่บัญชีอวุโส
3. พนักงานบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เกษมบัณฑิต
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 50 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานธุรการ
2.
พนักงานด้านการเงิน/บัญชี
3. พนักงานฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา เอกการบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการบัญชี
2.
ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
2.
นักบัญชี
3. นักการเงิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทเกษตรศาสตร์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร-ภาคกลาง อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2.
พนักงานธุรการ
3. พนักงานบัญชีการเงิน
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2.
พนักงานธุรการ
3. พนักงานคีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน SBAC NON
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยทำบัญชี
2.
ธุรการ
3. งานด้านเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
สาขา คณะการบริหารธุรกิจและการบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง,สะพานใหม่,หลักสี่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชีเเละการเงิน
2.
พนักงานบัญชีเเละการเงิน
3. พนักงานบัญชีเเละการเงิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ออฟฟิช อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการบัญชี
2.
ธุรการเซลล์
3. บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ แถวอุดมสุข บางนา อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2.
ฝ่ายบุคคล
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ร่มเกล้า ลาดกระบัง อายุ 28 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง บัญชี , หาพนักงาน การเงิน | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ตรวจสอบภายใน