ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 134 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งพัฒนาองค์กร,พัฒนาองค์กร,ISO


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานสำนักงาน , ใบสมัครงานพัฒนาองค์กร ,ใบสมัครงานISO
1. ผู้จัดการ/อาจารย์
2.
HR/ พิมพ์เอกสาร
3. จัดทำระบบเอกสาร จัดทำ GMP ISO
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา สันติศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ วัชรพล บางเขน อายุ 53 ปี เพศ  หญิง
1. customs service
2.
admins
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
ประสงค์ทำงานที่ ออฟฟิศ หรือ ออนไลน์WTF ได้หมด อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2.
ขาย
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
สาขา การโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
ขาย
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
สาขา การโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2.
เจ้าหน้าที่บัญชี
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ พัทยา,บางละมุง อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2.
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเลน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
2.
nurse educator
3. หัวหน้าหน่วย / ผู้จัดการพัฒนาบุคลากร
  การศึกษาสูงสุด ป.โท
สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) ม.มหิดล
สาขา การพยาบาล
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางขุนเทียน อายุ 52 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
เจ้าหน้าที่บุคคล
3. เสมียน
  การศึกษาสูงสุด ม.ปลาย
สถาบัน กศน.อำเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรสาคร อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสินเชื่อ
2.
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
3. เจ้าหน้าที่สนับสนุนและควบคุม
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. แผนกบุคคล
2.
เกี่ยวกฎหมาย
3. งานขายเกี่ยวกับทางการแพทย์
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชธานี
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกที่ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
1. Document Office
2.
เจ้าหน้าควบคุมเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อมตะชลบุรี อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
1. งานธุรการ
2.
งานคีย์ข้อมูล
3. งนเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
1. งานISO
2.
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครและปริมลฑล อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2.
การเงิน การตลาด
3. บริการลูกค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ภายในจังหวัดอุบล (อำเภอเมือง,อำเภอวารินชำราบ) อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. จัดซื้อ
2.
สโตร์
3. สำนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าควบคุมเอกสาร
2.
พนักงานธุรการ
3. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2.
เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน
3. เลขานุการสำนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล นนทบุรี อายุ 51 ปี เพศ  หญิง
1. Document control ISO
2.
Admin
3. Purchase
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม ราชภัชราชนครินทร์
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก ,ภาคเหนือ อายุ 49 ปี เพศ  หญิง
1. Document control
2.
Purchase
3. Admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน Rajabhat Rajanagarin Unversity
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก อายุ 49 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
2.
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
3. เจ้าหน้าที่ It support
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บางใหญ่ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง สำนักงาน , หาพนักงาน พัฒนาองค์กร | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ISO