ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 84 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งShipping,Shipping,BOI


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานนำเข้า-ส่งออก , ใบสมัครงานShipping ,ใบสมัครงานBOI
1. Baker
2.
Baker
3. Baker
  การศึกษาสูงสุด degree
สถาบัน Esme
สาขา computer
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 74 ปี เพศ  หญิง
1. นำเข้าส่งออก
2.
Shipping
3. CS
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน แม่ฟ้าหลวง
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. นำเข้า-ส่งออก
2.
จัดซื้อ
3. เจ้าหน้าที่เอกสารนำเข้า-ส่งออก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
1. Shipping
2.
Customer service
3. พนักงาน รับ-ส่งเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ สุวรรณภูมิ อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
1. กุ๊กบนเรือ
2.
cook
3. cook
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน กศน.
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ต่างประเทศเเละภายในประเทศ อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
1. Overseas business developer
2.
English news reader / media
3. Overseas public service administrator
  การศึกษาสูงสุด Postgraduate program
สถาบัน University of Sunderland, England
สาขา Operaitonal Management
ประสงค์ทำงานที่ Nationwide Thailand / Overseas อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
1. Customer Service Manager
2.
Import & Export Manager
3. Warehouse Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 61 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
2.
Logistics officer
3. Assistance manager
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สาขา ปิโตรเคมี
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. Shipping
2.
งานนำเข้า-ส่งออก
3. ธุรการ/บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ศรีราชา/แหลมฉบัง อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
1. BOI
2.
Import
3. Export
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา MBA Logistics
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. CS.IMPORT
2.
BILL
3. sale
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สูโขทัยธรรมมาธิราช
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ แถวสนามบินสุวรรณภูมิ อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานประสานงาน
2.
พนักงานธุรการ
3. พนักงานจัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ หนองบัวลำภู อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
1. BOI
2.
HR
3. Import
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพรช
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,ระยอง อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
1. พนง.ชิปปิ้ง
2.
แปลนเนอร์
3. ซัพพลาย
  การศึกษาสูงสุด Bachelor
สถาบัน kasetsart university
สาขา Science (Nautical Science)
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี-บางพลี อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. BOI Specialist
2.
BOI Supervisor
3. BOI
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Phranakhon Rajabhat University
สาขา Program in Strategic Logistics
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 50 ปี เพศ  หญิง
1. Import/Export Documentation
2.
Document Support
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ,คลองเตย อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
2.
เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สาขา การจัดการธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. ขับรถโฟ็คลิฟ
2.
พนักงานจัดส่ง
3. โหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
  การศึกษาสูงสุด มัธยมตอนปลาย
สถาบัน กศน.
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ จ.สระบุรี อายุ 54 ปี เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2.
จัดซี้อ
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2.
Import
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สาขา การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
ประสงค์ทำงานที่ ปริมณฑล อายุ 33 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง นำเข้า-ส่งออก , หาพนักงาน Shipping | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง BOI