ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 81 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งช่างยนต์,ช่างยนต์,ช่างโลหะ


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานช่างกล , ใบสมัครงานช่างยนต์ ,ใบสมัครงานช่างโลหะ
1. ควมคุมเครื่องจักร CNC
2.
ประกอบ
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
1. ช่าง
2.
คลังสินค้า
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคนิคสุรินทร์
สาขา เทคนิคยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ ในสุรินทร์ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
1. Technician
2.
Forman
3. Supervisor
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
สาขา เทคนิคยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้บ้าน อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
1. Genaral fore man
2.
fore man
3. foer man
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน เทคโนโลยี่ภาคใต้(เอส.เทค )
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 52 ปี เพศ  ชาย
1. อารักขา
2.
อารักขา
3. อารักขา
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและทุกที่ ไม่สะดวกค้างคืนที่ไหน ไปแล้วกลับ อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่cnc

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า?พระนคร?เหนือ?
สาขา ออกแบบแม่พิมพ์
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม? อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างซ่อมบำรุง
2.
เขียนแบบ
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
สาขา ช่างกลโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
1. QA
2.
QC
3. โฟแมน
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
สาขา เทคนิคโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
1. ไฟแนส์
2.
ช่างยนต์
3. พนักออฟฟิต
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน กาญจณาภิเษกวิทลัยบางปู
สาขา ช่างกล ยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ กทม.ฝั่งธน อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างกลึง
2.
ช่างมิลลิ่ง
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
สาขา ช่างกลโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางกะปิหรือพื้นที่ใกล้เคียง อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างเชื่อม
2.
ช่างประกอบ
3. ดูแบบได้เชื่อมอากอนพ่อได้
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน เทียบเท่า
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรีหรือใก้ลเคียงมีรถรับส่งชลบุรี อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. ขับรถบัส
2.
ขับรถตู้
3. ขับรถเก๋ง
  การศึกษาสูงสุด ม. 3
สถาบัน ร. ร. ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สาขา เบื้องต้น
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้ที่บ้านมากที่สุด อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. ขับโฟร์คลิฟ
2.
คลังสินค้า
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วท.เทคนิคจุฬาภรณ์
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างซ่อมบำรุง
2.
ผลิต
3. QC
  การศึกษาสูงสุด อาชีวศึกษา
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างซ่อมบำรุง
2.
ช่างยนต์
3. ช่างติดตั้งแก๊สรถยนต์
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคโนโลยียานยนต์
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างเชื่อมโลหะ
2.
ช่างประกอบ
3. ช่างยนต์
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถาบัน วิทยาเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สาขา โลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้บ้าน เช่น นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิยมอุตสาหกรรมไฮเทค อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานขับรถขนเงิน(ตู้ATM)
2.
พนักงานขับรถขนเงิน(รักษาความปลอดภัย
3. พนักงานขับรถขนเงินระหว่างธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ จ.สงขลา อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
2.
ควบคุมเครื่องจักร
3. ทุกต่ำแหน่งงาน
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
สาขา ช่างเทคนิคยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
1. งานเชื่อม6G
2.
เชื่อมแก๊ส
3. เชื่อมไฟ้ฟ้า
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช
สาขา เทคนิคโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างเครื่องยนต์
2.
ควบคุมเครื่องจักรกล
3. งานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มทร. อีสาน (กาฬสินธุ์
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ร้อยเอ็ด อายุ 32 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง ช่างกล , หาพนักงาน ช่างยนต์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ช่างโลหะ