เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด, หาพนักงาน ผู้จัดการทั่วไป, หาคนทำงานผู้อำนวยการ | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานการตลาด/ขาย/ส่งเสริมการขาย
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคอีสาน
จังหวัด ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40150
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 8 ธันวาคม 2527 (อายุ 39 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 155 cm. น้ำหนัก 55 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร -
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
2. ผู้จัดการทั่วไป
  3. ผู้อำนวยการ
เงินเดือน 55000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ขอนแก่น
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา บริหาร การจัดการการตลาด
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2565
เกรดเฉลี่ย 2.88
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2564 จนถึง ปัจจุบัน -
ชื่อบริษัท TD TAWANDANG CO.,LTD
ที่อยู่-ติดต่อ
เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลมชั้น 3 ถนนสีสม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เงินเดือน
45380
ตำแหน่ง
ผู้จัดการศูนย์บริหาร
ความรับผิดชอบ 1.สรรหาลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ท้้งการลงพื้นที่, โทรศัพท์, ต้อนรับลูกค้าที่ศูนย์บริหาร
2.ดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มสมัคร,กล่าวบรรยาย(พิธีกร), เซ็นสัญญา, สรุปงาน ติดตามงาน
3.จัดงานอบรมและงานสัมมนา
4.ดูแลยอดขายหน้าร้าน,จัดกิจกรรมเพิ่มยอดขาย, แจกคูปอง,จัดร้าน,จัดโปรโมชั่น เป็นต้น
5.ดูแลตรวจสอบ การจัดหน้าร้านตามหลัก PLANOGRAM
6. ตรวจสอบสต๊อกหน้าร้าน
7.บริหารจัดการทีมงานสรรหา พัฒนาศักยภาพของทีม ควบคุม กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน
8. อบรมและถ่ายทอดความรู้ทางธุรกิจให้กับพนักงาน
9.จัดทำรายงานการวิเคราะห์ รายงานการขาย
10. ตี CATCHMENT ใน GOOGLE MAP
11.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศูนย์บริหาร, เช่น ค่าน้า ค่าไฟ, งานซ่อมบำรุง,การใชห้องประชุม ฯลฯ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2550 จนถึง พฤษภาคม 2550
สถาบันอบรม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (อบรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 เดือน)
หลักสูตรการอบรม
Marketing Trainee รุ่นที่ 2
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา จีน พูด เพิ่งเริ่มเรียน อ่าน เพิ่งเริ่มเรียน เขียน เพิ่งเริ่มเรียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 35 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ด้านการพูด/ พิธีกร /พูดสปอตโฆษณา
  2. เล่นกีตาร์ (basic)
  3. พูดภาษาจีน กำลังเริ่มศึกษา
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ สามารถเจรจานำสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายในห้าง Modern Trade
ที่สามารถทำสำเร็จได้แก่ Boots, PURE Big C, ร้านตำรับไทย, Lab Pharmacy, Health up Group, ร้านยา
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 08/06/2023