เจอแล้ว! ใบสมัครงาน หัวหน้างานบุคคล, หาพนักงาน หัวหน้างานฝึกอบรม, หาคนทำงานผู้ช่วยผู้จัดการบุคคล | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง หัวหน้างานบุคคล ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งหัวหน้างานฝึกอบรม ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง หัวหน้างานบุคคล ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/ฝึกอบรม/สรรหา/ค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคตะวันออก
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20160
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 8 กันยายน 2527 (อายุ 39 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 169 cm. น้ำหนัก 78 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา ไทย  
สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. หัวหน้างานบุคคล
2. หัวหน้างานฝึกอบรม
  3. ผู้ช่วยผู้จัดการบุคคล
เงินเดือน 28000-35000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน นิคมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา สังคมศาตร์
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2555
เกรดเฉลี่ย 2.95
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2556 จนถึง ปัจจุบัน -
ชื่อบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่-ติดต่อ
700/199 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
เงินเดือน
27,000
ตำแหน่ง
HR Supervisor
ความรับผิดชอบ -สรรหาพนักงงาน
วางแผนอัตรากำลังพล วางแผนรับสมัคงานตามพื้นที่ต่างๆในเขตภาคตะวันออก สัมภาษณ์ ทดสอบ Orientation พนักงานใหม่
-ฝึกอบรม
จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี สำรวจความต้องการด้านฝึกอบรมภายใน วางเเผนและควบคุมติดตามแผนฝึกอบรมของบริษัททั้งหมด ติดต่อประสานงานส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนประจำปี
จัดทำเอกสารรายงานการฝึกอบรม ส่งกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน (ใช้ระบบ E-service)
-เป็นวิทยากรอบรม เรื่องประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันกลุ่ม ให้เเก่พนักงาน ทุกระดับ
-ด้านกิจกรรม
ออกแบบกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรในด้าน ความรักความผูกพันธ์ในองค์กรและแผนพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ Key Position
เป็นพิธีกรดำเนินการจัดกิจกรรมภายในให้แก่พนักงาน กิจกรรมนันทนาการ งานเลี้ยงปีใหม่ งานเกษียณ กีฬาประจำปี และอื่นๆ
-จัดทำสื่อโฆษณา ป้ายต่างประกาศ ป้ายไวนิล งานต่างๆ
-ควบคุมระบบ Time Attendance และ สวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
-ใช้โปรเเกรม Tiger Soft , Rapid Payroll,
-จัดทำโครงการ Happy Workplace (Happy8) ให้เเก่พนักงาน
-จัดทำโครงการ ความผูกพันธ์กับองค์กร เเก่พนักงาน โครงการ Happy Body
-ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 จนถึง กุมภาพันธ์ 2560
สถาบันอบรม BSI
หลักสูตรการอบรม
ISO 39001:2012 - Road traffic safety
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 50 คำ/นาที   อังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. เป็นวิทยากร พิธีกร งานกิจกรรมต่างๆ
  2. ดนตรี
  3. ขับรถบัส รถสิบล้อ รถโฟล์คลิฟท์
  4. ออกเเบบตกเเต่งสถานที่ จัดสวน ลานพิธี
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 14/04/2023